Absolwenci bydgoskiej farmacji odebrali dyplomy. Szesnasty rocznik ukończył studia

Studenci praz goście i władze uczelni: od lewej: Marcin Piątek, wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej; Beata Stasiak, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny; dr hab. Renata Studzińska, prof. UMK; dr hab. Krzysztof Łączkowski, prof. UMK; dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK; dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK; prof. dr hab. Michał Marszałł; dr Maciej Karolak / Fot. nadesłane

Już po raz szesnasty grupa absolwentów bydgoskiej farmacji, po odbyciu praktyki zawodowej w aptekach otrzymała dyplomy magistrów farmacji.

Absolwenci bydgoskiej farmacji pracują w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego, a także w wielu miejscowościach w całej Polsce. Znacząca grupa absolwentów realizuje się zawodowo poza naszym krajem. Spora grupa znalazła dobrą satysfakcjonującą pracę w polskim przemyśle farmaceutycznym. Niektórzy realizują się zawodowo w administracji państwowej oraz w samorządzie zawodowym farmaceutów. Duża grupa bydgoskich absolwentów farmacji pracuje naukowo, zarówno na bydgoskim Wydziale Farmaceutycznym jak i na innych uczelniach.

Przypomnijmy, kierunek farmacja w Bydgoszczy został uruchomiony w 2002 roku. Było to możliwe dzięki zabiegom organizacyjnym ówczesnych władz Akademii Medycznej i dużemu wsparciu władz miasta Bydgoszczy, których oferta skłoniła znacząco grupę profesorów farmaceutów z innych uczelni medycznych do podjęcia wysiłku budowania kierunku farmacja i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk farmaceutycznych w Bydgoszczy.

Ważnym wydarzeniem w procesie tworzenia bydgoskiej farmacji było wybudowanie i wyposażenie budynku farmacji przy ulicy Jurasza, co nastąpiło w październiku 2006 roku.

W roku 2008 pierwsi absolwenci bydgoskiej farmacji otrzymali dyplomy magistrów farmacji. W kolejnych latach zwiększyła się liczba samodzielnych pracowników nauki, wzrastał poziom badań naukowych.

Farmacja na Collegium Medicum UMK

W związku z ukończeniem w tym roku studiów przez kolejny, już szesnasty rocznik bydgoskich absolwentów kierunku farmacja, w dniu 22 kwietnia br. w Auli Wydziału Farmaceutycznego przy ulicy Jurasza 2 odbyło się uroczyste Dyplomatorium. 82 tegorocznym absolwentom w obecności władz i profesorów Wydziału oraz zaproszonych gości (Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie farmacji szpitalnej oraz Wiceprezesa Okręgowej Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej) wręczono dyplomy magistrów farmacji. W ten sposób liczba magistrów farmacji, wychowanków bydgoskiego Wydziału wzrosła do 1447. 

Kierunek farmacja realizowany w Bydgoszczy, podobnie jak analityka medyczna i kosmetologia, znalazł się według fundacji „PERSPEKTYWY” w pierwszej dziesiątce najwyżej ocenianych kierunków. Wysoką ocenę, najwyższą spośród wszystkich farmacji realizowanych na polskich uniwersytetach, bydgoska farmacja otrzymała w kryterium „ekonomiczne losy absolwentów”. Oznacza to, że dotychczasowi absolwenci bydgoskiej farmacji posiadają dobrze płatną, satysfakcjonującą pracę i są bardzo zadowoleni ze swojego statusu zawodowego.

W czasie dyplomatorium wyróżniający absolwenci zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi i nagrodami rzeczowymi. Nagrody za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce otrzymali magistrowie farmacji: Sylwia Natalia Figurska, Mikołaj Karol Michalczak, Klaudia Mierzejewska, Jagoda Misztal i Dawid Grzegorz Rybka. Za działalność w chórze Collegium Medicum nagrodą zostali uhonorowani mgr. farmacji: Sylwia Natalia Figurska oraz Agata Kociniewska, zaś za pracę organizacyjną na rzecz uczelni mgr farmacji Karolina Chomont, a za pozyskiwanie grantu na studenckie badania naukowe mgr farmacji Monika Kołodziejska. Szczególną nagrodę, za uzyskanie w roku 2022 stypendium Ministra Edukacji i Nauki, otrzymali mgr. farmacji Anna Kośmider i Aleksander Gajewski. Stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest przyznawane studentom prowadzącym badania naukowe udokumentowane publikacjami. W ciągu ostatnich dwóch lat 846 studentów z całej Polski otrzymało to prestiżowe stypendium i tylko dwa stypendia przyznano studentom kierunku farmacja. Beneficjentami tych dwóch stypendiów są studenci bydgoskiej farmacji.

Zapisz się na newsletter „Bydgoszcz Informuje”!

Udostępnij: Facebook Twitter