Audyt PKA na Politechnice Bydgoskiej: Prof. Uriasz: „Wyniki kontroli kierunku medycznego są opracowywane”

W środę Państwowa Komisja Akredytacyjna wizytowała Politechnikę Bydgoską sprawdzając, czy zostały zrealizowane jej zastrzeżenia dotyczące otwarcia kierunku lekarskiego. O jej wynikach informuje prof. Janusz Uriasz, przewodniczący PKA.

Zapytaliśmy PKA, kiedy poznamy wyniki wizytacji. Oto odpowiedź prof. Janusza Uriasza, przewodniczącego PKA: – „Na obecnym etapie toczącego się postępowania w sprawie oceny materiałów przedstawionych na prośbę Ministra Nauki przez Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na temat podjętych przez nią działań, mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości i wdrożenie zaleceń wynikających z opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Zdrowia w związku z uzyskaniem przez Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim, wraz z warunkową pozytywną opinią Ministra Zdrowia oraz negatywną opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pomimo przeprowadzonej wizytacji w dniu wczorajszym tj. 5 czerwca br. na kierunku lekarskim w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na obecnym etapie wyniki wizytacji są w takcie opracowywania i nie jest jeszcze możliwe przedstawienie opinii końcowej. Pragnę podkreślić, iż opinia zostanie w pierwszej kolejności przedstawiona Ministrowi Nauki, który jest dysponentem materiałów dodatkowych przedstawionych przez Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, o których ocenę zwrócił się do Komisji”.

Jak już informowaliśmy, uczelnia prowadzi nabór elektroniczny na kierunek lekarski. Do sprawy będziemy wracać.

Zapisz się na newsletter „Bydgoszcz Informuje”!

Udostępnij: Facebook Twitter