Bez lipy – program na zieloną Bydgoszcz. Tysiące nowych drzew i krzewów. Kolorowe wyspy w mieście

Wiosenne rośliny na zrewitalizowanym pl. Kościeleckich / Fot. R. Sawicki/UMB

Bydgoszcz z tysiącami nowych drzew i krzewów, szeregi brzóz, lip, jabłoni, klonów, sosen i świerków wzdłuż wielu ulic, ochrona istniejącej zieleni – takie są założenia bydgoskich standardów zieleni wprowadzonych przez miasto. W tym roku na ulicach zasadzonych zostanie już 300 drzew i 15 tysięcy krzewów

Cały dokument jest bardzo obszerny. Ma 133 strony i szczegółowo opisuje, w jaki sposób dbać o zieleń w mieście, która już istnieje oraz poszerzać tereny zielone w Bydgoszczy. Powstał dzięki pracy 40 specjalistów tworzących zespół ekspertów, urzędników i społeczników pracujących w ramach projektu „Bez lipy”, która rozpoczęła się trzy lata temu. Partnerem miasta była Pracownia Zrównoważonego Rozwoju. – Zieleń musi być traktowana priorytetowo, szczególnie w obliczu zmian klimatycznych. Bydgoszcz po partnersku przyjęła wyzwanie opracowania standardów ochrony zieleni. W ponad 40-osobowym zespole pracowaliśmy przez kilkanaście miesięcy. Inspirowaliśmy się doświadczeniami polskimi i zagranicznymi. Byliśmy w Norwegii, aby tam podpatrzeć, jak dbać o zieleń. Teraz mamy dokument-narzędzie, którym będziemy się posługiwać w ochronie zieleni – mówi Krzysztof Ślebioda, prezes zarządu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

– Cieszymy się, że zieleń w Bydgoszczy otrzymała dodatkowe prawa. Zespół pracował w doskonałej atmosferze. Profesjonalizm, kompetencje i empatia urzędników wobec zieleni budziły we mnie ogromny szacunek – mówił podczas konferencji prasowej poświęconej standardom zieleni bydgoszczanin Jerzy Gapiński, który uczestniczył w pracach zespołu.

– Zieleń szczególnie w miastach jest dobrem, o które trzeba dbać. Po trudnych pracach udało się stworzyć bydgoskie standardy zieleni, aby dzięki nim była chroniona i było jej jak najwięcej. Ważne, że proces powstawania tego dokumentu był bardzo uspołeczniony – podkreślił podczas konferencji prasowej na pl. Kościeleckich prezydent Rafał Bruski – W ostatnich latach zasadziliśmy tysiące nowych drzew i krzewów, zrewitalizowaliśmy nasze najpiękniejsze parki i skwery. Teraz dodatkowo wzmacniamy ochronę urządzanych już obszarów zielonych. Będziemy nadal realizować duże inwestycje ale w ich trakcie chcemy w maksymalny sposób chronić rosnące już drzewa i krzewy. O przyjęcie takich rozwiązań apelowali mieszkańcy – dodał prezydent, który podpisał obowiązujące już zarządzenie „w sprawie standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieloni Miasta Bydgoszcz”.

Czym są Bydgoskie Standardy Zieleni

O co w nim chodzi? Jakie przyniesie konkrety poza zapisami w zarządzeniu? W związku z nimi na ulicach i w parkach bydgoskich zostaną zasadzone tysiące drzew i krzewów. Wiadomo już gdzie – m.in. na terenie skweru Zamenhofa, przy ul. Hallera,  Nakielskiej oraz Karłowicza, jak również nad Brdą oraz przy ul. Wielorybiej, Rekinowej i Stawowej czy też alei Jana Pawła II.

Lipa holenderska, jabłoń ozdobna, klon czerwony, świerk pospolity, ambrowiec amerykański, wiśnia, śliwa, glediczja trójcierniowa a także brzoza pożyteczna, to tylko niektóre z przykładów gatunków drzew, które pojawią się w sześciu miejscach w ramach realizacji programu BBO „Zielone Bartodzieje”. Nowe drzewa zobaczymy przy ul. Fordońskiej, Łęczyckiej, Żmudzkiej, Kijowskiej, Koszalińskiej oraz Bałtyckiej.
Nowa zieleń pojawi się także na ul. Lewińskiego.

Drzewa i krzewy będą zasadzone w parku Wolności na Wzgórzu Wolności. Pojawią się tam m.in. sosna, cis pospolity, klon, choinka kanadyjska, modrzew oraz buk. Będą także krzewy ozdobne, m.in. lilak węgierski, żylistek wysmukły, oczar pośredni, runianka japońska, róża dzika, kalina koralowa, różaneczniki oraz bez koralowy. Nowa zieleń wzbogaci także park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – to hortensja bukietowa, bez koralowy, lilak, konwalia, tawuła norweska, przylaszczka pospolita, funkia, bergenia, sasanka oraz drzewa: klon czerwony, cis pospolity oraz jabłoń.

W sumie wzdłuż najważniejszych bydgoskich ulic zasadzonych zostanie 300 drzew i 15 tys. krzewów. Większość sadzonych krzewów będzie okazjonalnie wypuszczać kwiaty, co stworzy efekt kolorowych wysp w miejskim krajobrazie.

Główne zasady wprowadzone w Bydgoskich Standardach Zieleni to:

  • Pełna ochrona drzew podczas realizacji inwestycji na etapie jej projektowania i budowy,
  • Kompleksowa pielęgnacja nasadzonych drzew i krzewów,
  • Starannie przemyślany dobór gatunków drzew i krzewów odpornych na miejskie warunki,
  • Utrzymanie, ochrona i pielęgnacja terenów zieleni urządzonej, w szczególności położonych m.in. na terenie parków, skwerów, zieleńców, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, ciągów zieleni nadrzecznej i przyulicznej,
  • Ochrona terenów zieleni krajobrazowej, z założeniem rezerwowania ich wyłącznie dla funkcji przyrodniczych,
  • Wprowadzanie zieleni w ramach zagospodarowania placów miejskich i otoczenia obiektów publicznych,
  • Projektowanie ciągów i terenów zieleni izolacyjnej pomiędzy obszarami zabudowy a drogami, terenami komunikacyjnymi lub innymi obszarami uciążliwymi dla funkcji mieszkaniowych.

Całość dokumentu – TUTAJ.

Udostępnij: Facebook Twitter