Bydgoska Grupa Zakupowa płaci za gaz dwa razy więcej niż wynoszą aktualne ceny. Prezydent Bydgoszczy występuje o obniżkę

Prezydent Rafał Bruski wystąpił w tej sprawie do PGNiG. O jego liście do państwowej spółki informują także krajowe media m.in. portal money.pl.

W 2022 r. Bydgoska Grupa Zakupowa skupiająca kilkanaście gmin, a której liderem jest Bydgoszcz przeprowadziła wspólny przetarg na zakup i dostawę gazu ziemnego na rok 2023. Cena została ustalona na 756.10 zł/MWh. Jest znacznie wyższa niż obecne stawki – a minęło ledwie kilka miesięcy.

W związku z tym, w liście do Henryka Muchy, prezesa spółki PGNiG Obrót Detaliczny prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski napisał o tym, że w ub roku po agresji Rosji na Ukrainę przyniósł destabilizację rynków w całej Europie oraz niespotykane wcześniej wzrosty cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Zwrócił uwagę, że w konsekwencji praktycznie jedynym podmiotem składającym oferty w przetargach publicznych w drugiej połowie 2022 r. był PGNiG Obrót Detaliczny. Z rynku wycofały się m.in. Energa Obrót i Tauron, informując klientów, że dostawy będą kontynuowane właśnie przez spółkę PGNiG OD. Prezydent Bydgoszczy przypominał, że rządowe rozwiązania mające na celu ograniczenie wzrostu cen gazu nie objęły „wszystkich obiektów i działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych”.

W listopadzie 2022 r., kiedy przypadł okres składania ofert, ceny hurtowe osiągnęły poziom 601,40 zł/MWh. Rok wcześniej wahały się na poziomie 170 zł/ MWh.

W liście prezydent Bydgoszczy podkreśla, że teraz, gdy nastąpiła stabilizacja cen gazu na poziomie 250-300 zł/MWh, spółka PGNiG OD obniżyła stawki w cenniku biznesowym do 614,76 zł/MWh, a od 15 marca do 353 zł/MWh. Te działania „skłoniły nas, samorządowców dysponujących środkami publicznymi, do skierowania do Zarządu Spółki wniosku o zmianę cen za paliwo gazowe w odniesieniu do obiektów nieobjętych ceną taryfową. Obecnie mamy bowiem taką sytuację, że w obiektach tych zastosowanie ma stawka wyższa od cennikowej o ponad 22 %. Po wprowadzeniu przez PGNiG kolejnej obniżki stawka z umowy będzie wyższa o ponad 114 %. Zwracam się o zawarcie porozumienia w sprawie stawki jednostkowej za paliwo gazowe w taki sposób, aby do rozliczeń w obiektach nieobjętych ochroną taryfowa zastosowanie miała stawka z Cennika Gazowego dla Biznesu, jednak nie wyższa niż stawka wynikająca ze złożonej w postępowaniu oferty” – napisał prezydent Bydgoszczy. Jak podkreślił wniosek Bydgoskiej Grupy Zakupowej ma uzasadnienie ekonomiczne, wobec obniżki cen, oraz etyczne.

Udostępnij: Facebook Twitter