Bydgoska inwestycja z ważną nagrodą. Tytuł „Modernizacja Roku 2022” za fordoński Rynek

Rynek w Starym Fordonie – z nową fontanną / Fot. R.Sawicki/UMB

Odnowienie Rynku w Starym Fordonie zostało uznane za „Modernizację Roku 2022” w kategorii: rewitalizacja obszarów i powierzchni urbanistycznych. Nagrodę wręczono miastu Bydgoszcz podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Członkowie jury złożonego z ekspertów z dziedziny urbanistyki i architektury doceniło wielką zmianę, jaką przeszedł fordoński Rynek. Jego otwarcie nastąpiło latem ub. roku. Kompleksowa inwestycja zyskała uznanie jury 27. Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego „Modernizacja Roku/Budowa XXI wieku”.

To ważny konkurs w branży. Świadczy o tym liczba zgłoszonych inwestycji w kilku kategoriach – od kilkudziesięciu w roku 1999 po przez 520 w roku 2006, 420 w roku 2007, 621 w roku 2008, 703 w roku 2009, 803 w 2010, 823 w 2011, 922 w 2012 i ta liczba nie spada, aż do teraz.

W finałowej stawce, wśród inwestycji z całej Polski, znalazła się także przebudowa Rynku w Starym Fordonie. To była część programu rewitalizacji tego bydgoskiego osiedla, które zachowało charakter małego, samodzielnego miasteczka – było nim przecież do 1973 roku. Miejska inwestycja całkowicie odmieniła wygląd głównego placu Starego Fordonu. Przypominamy też, że koncepcja przebudowy została wybrana w drodze konkursu i poddana konsultacjom z mieszkańcami.
Jednym z podstawowych założeń było ograniczenie do niezbędnego minimum ruchu kołowego i wprowadzenie rozwiązań sprzyjających ruchowi pieszemu, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu m.in. zrównano poziomy nawierzchni. Dominującym materiałem jest szara kostka granitowa, która współgra z elementami drewnianymi (mała architektura) i otaczająca zielenią. Różne odcienie kostki i sposoby układania wyznaczają poszczególne strefy Rynku.

Udostępnij: Facebook Twitter