Bydgoski Budżet Obywatelski. Coraz większa aktywność mieszkańców. 817 projektów w nowej edycji BBO

Bydgoski Budżet Obywatelski to nie tylko inwestycje np. place zabaw, ale także świetne imprezy finansowane z BBO. Jedną z nich są „Waleczne Dzieciaki” / Fot. Nadesłane

Aż 817 pomysłów, co zmienić w swoim mieście, przedstawiły bydgoszczanki i bydgoszczanie w nowej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. – To doskonały wynik i zarazem najlepszy dowód, że w bydgoszczankach i bydgoszczanach tkwi ogromny potencjał kreatywności – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

817 różnych pomysłów w czterech kategoriach (zadania osiedlowe, projekty społeczne, duże zadania ponadosiedlowe oraz mikroprojekty) w czasie 11. edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego to wynik lepszy niż rok temu.

– To doskonały wynik i zarazem najlepszy dowód, że w bydgoszczankach i bydgoszczanach tkwi ogromny potencjał kreatywności – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Za nami już pół tysiąca zrealizowanych zadań. Szczególnie chciałem podziękować osobom, które zgłosiły swoje projekty. Słowa uznania należą się także ekspertom, którzy co roku pomagają nam udoskonalać ten program. Dzięki wprowadzonym zmianom, jeszcze więcej mieszkańców ma okazję dzielić się swoimi pomysłami na lepsze, bardziej przyjazne i funkcjonalne miasto.

Teraz czas na weryfikację pomysłów. Jesienią o wyborze najlepszych, które trafią do realizacji zdecydują sami mieszkańcy w głosowaniu.

BBO. Setki dobrych projektów

Wśród 817 projektów ponad połowa to zadania osiedlowe (495). W kategorii zadań ponadosiedlowych zgłoszono 44 pomysły, społecznych – 81 i mikroprojektów osiedlowych – 195.  

Osiedla z największa liczbą projektów to:

  • Nowy Fordon- 51
  • Leśne- 45
  • Bocianowo- Śródmieście- Stare Miasto- 42
  • Wyżyny- 42
  • Błonie- 37
  • Czyżkówko- 34
  • Kapuściska- 34
  • Osowa Góra- 33
  • Bartodzieje- 32
  • Szwederowo- 31

Dzięki kreatywności mieszkańców realizowane są projekty cieszące się dużym zainteresowaniem np. wyjątkowe koncerty, wycieczki czy rewitalizacje kolejnych parków i skwerów, w których coraz chętniej odpoczywają mieszkańcy. Jesienią bydgoszczanie zadecydują w głosowani, które zadania będą zrealizowane. Mimo trudnej sytuacji finansowej  ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów, w budżecie na ten cel miasto niezmiennie zabezpiecza 16 mln zł.

Przypomnijmy, że w tej edycji można było zgłaszać cztery rodzaje projektów: osiedlowe, ponadosiedlowe, projekty społeczne i mikroprojekty osiedlowe. Wśród zgłoszonych zadań prym wiodą nowe urządzenia do rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Zwiększyła się liczba zadań o charakterze ekologicznym. Bydgoszczanie coraz chętniej widzieliby na swoich osiedlach nowe parki, skwery, czy zieleń. Znaczna część zgłoszeń tradycyjnie związana jest z budową chodników, parkingów i poprawą bezpieczeństwa. Ponad sto małych projektów społecznych to różnorodne pomysły na spędzanie czasu wolnego w ciekawych formach i różnych miejscach. Nie brakuje propozycji kulturalnych, sportowych, integrujących lokalne społeczności i tych o charakterze rozrywkowym. Wszystkie mają wspólną cechę – zachęcają do zacieśniania wspólnot sąsiedzkich i społecznych. W tej edycji po raz pierwszy dopuściliśmy m.in. możliwość realizacji części zadań na terenach nienależących do miasta (np. na otwartych terenach spółdzielni mieszkaniowych).
 
Lista wszystkich zgłoszonych pomysłów przez mieszkańców dostępna jest TUTAJ (strona w trakcie aktualizacji).

Czas na weryfikację

Zgłoszone projekty będą teraz sprawdzane przez zespół ds. weryfikacji projektów składający się z pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek, który sprawdzą poprawność wniosku pod względem formalnej możliwości realizacji projektu. Członkowie Zespołu sprawdzają m.in. czy projekt może zostać zrealizowany na wskazanym przez wnioskodawcę terenie (jeśli nie ma takiej możliwości, zespół wskazuje inny teren, na którym możliwa jest realizacja zadania), czy jest zgodny z obowiązującymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (to plany wskazujące jakie inwestycje mogą powstać na danym terenie) oraz oszacują kwotę niezbędną do wykonania zadania. W pracach zespołu uczestniczą też przedstawiciele rad osiedli i członkowie Rady ds. Partycypacji Społecznej.

Zgłoszone przez mieszkańców projekty od 17 czerwca będą mogły zostać ocenione również przez samych bydgoszczan: do 15 września jest czas na opinie w ramach weryfikacji obywatelskiej. Weryfikacja obywatelska  prowadzona będzie za pomocą formularza na stronie www.bydgoszcz.pl/weryfikacjaBBO, i będzie polegać na przekazaniu opinii mieszkańców Bydgoszczy na temat zgłoszonych w tej edycji projektów. Weryfikacja obywatelska prowadzona przez samych mieszkańców ma pomóc członkom Zespołu ds. weryfikacji, jak i radom osiedla w ocenie projektów i podjęciu decyzji, czy mogą one być zrealizowane i poddane pod głosowanie mieszkańców. W dniach 2-30 listopada tego roku odbędzie się głosowanie.
 

Udostępnij: Facebook Twitter