Bydgoskie Granty Oświatowe przyznane. 101 projektów z dofinansowaniem

We wtorek, 14 marca, dyrektorzy bydgoskich szkół, przedszkoli i domów kultury spotkali się z władzami miasta. Podczas uroczystości w Pałacu Młodzieży, przyznano Bydgoskie Granty Oświatowe. Do podziału było niemal 400 tys. złotych

Od lat Bydgoskie Granty Oświatowe są formą wsparcia finansowego, która pozwala znacząco poszerzać ofertę edukacyjną i kulturową miejskich placówek. Wśród zwycięskich projektów, znalazły się propozycje o charakterze naukowym, artystycznym, rekreacyjnym i integracyjnym. Inicjatywy wspomogą wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, jak również pozwolą rozwijać pozaszkolne pasje i zainteresowania. – Nie ma w życiu lepszego kapitału, niż ten zgromadzony w postaci wiedzy, umiejętności, kompetencji. Zdaję sobie sprawę, że właśnie temu służą Bydgoskie Granty Oświatowe – mówi Rafał Bruski, prezydent miasta Bydgoszczy.

Granty oświatowe – żywe lekcje historii, szkolna gazetka

O Bydgoskie Granty Oświatowe na rok 2023 ubiegało się 76 jednostek oświatowych. Łącznie wpłynęły 192 wnioski. Dofinansowanie przyznano w oparciu o rekomendacje komisji powołanej do oceny wniosków. Ostatecznie 59 placówek otrzymało 399 390,00 zł na realizację 101 projektów. 14 z wyróżnionych projektów posiada tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej z dofinansowaniem 163 500,00 zł.

Aż 66 inicjatyw nagrodzonych BGO na rok 2023, będzie kontynuacją znanych i sprawdzonych projektów. Sześć tegorocznych realizacji będzie miało zasięg międzynarodowy.

Znaczącą grupę przyznanych BGO stanowiły realizacje artystyczne. Wspomogą działalność amatorskich zespołów i grup artystycznych a także umożliwią organizację i udział w wydarzeniach kulturalnych. Tegoroczne inicjatywy zaangażują młodych bydgoszczan w działania edukacyjne i ekologiczne. Wiele z nich będzie promować kształcenie zawodowe i przedsiębiorczość. Niektóre połączą różne nurty. Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy zorganizuje XII edycję Konkursu o Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki „Sen o Viktorii” – Festiwal Piosenki i Mody Fryzjerskiej inspirowany wolnością i pokojem. Zespół Szkół Samochodowych namówi młodzież do zbudowania eko-pojazdu, natomiast Zespół Szkół nr 19 proponuje inicjatywę „Każdo pliszka swój ogónek chwoli – kujawskie zabawy i obrzędy, spotkania z ciekawymi ludźmi”. Dzięki grantom, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 30 będą redagowali własną gazetkę szkolną. W SP nr 27 z Oddziałami Sportowymi zorganizowany zostanie Przedszkolny Camerimage. Zespół Szkół Budowlanych w projekcie „Antek, bimbaj, szneka oraz wichajstry” zbuduje bydgoskie podwórko rodziców, dziadków i pradziadków.

W styczniu zainaugurowaliśmy w Bydgoszczy Rok Andrzeja Szwalbego. W setną rocznicę jego urodzin nie zabraknie inicjatyw szkolnych, które z pewnością przybliżą młodzieży postać kreatora bydgoskiej kultury. Bursa nr 3 zorganizuje „Spacery z historią” – Listy z brązowej teczki – grę terenową śladami Andrzeja Szwalbego. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 zaprasza na wydarzenie „W blasku świec” – przegląd solistów gitary klasycznej dedykowany pamięci Andrzeja Szwalbego.

Udostępnij: Facebook Twitter