Centrum Pomocy Psychologicznej UKW działa. Wsparcie dla ludzi, żeby w pełni zdrowia wykorzystali swój potencjał

Wnętrza Centrum Pomocy Psychologicznej UKW / Fot. B.Witkowski/UMB

We wtorek (23 maja) otwarto działające przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Centrum Pomocy Psychologicznej. Specjaliści z bydgoskiej uczelni mają teraz nowoczesne miejsce do działania.

– Ideą ośrodka jest przygotowanie, wdrożenie i komercjalizacja nowych rozwiązań z zakresu pomocy psychologicznej w trzech głównych obszarach: diagnostycznym, terapeutycznym i interwencyjno-profilaktycznym oraz szkoleniowym – mówi dyrektorka Centrum Pomocy Psychologicznej, dr Alicja Malina. prodziekan ds. kształcenia Wydziału Psychologii UKW – Specjaliści z różnych dziedzin psychologii będą wspierać ludzi w dążeniu do rozwijania pełni ich potencjału oraz w osiąganiu celów indywidualnych i organizacyjnych.

Siedzibą Centrum Pomocy Psychologicznej przy ul. Staffa jest Wydział Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W Centrum pomocy mogą więc poszukać osoby działające w różnych sferach. Na zlecenia przedsiębiorców w CPP opracowywane są programy służące między innymi: diagnostyce psychologicznej, kształtowaniu postaw np. proszczepionkowych, proekologicznych, rozwojowi kariery i prewencji wypalenia zawodowego, redukcji indywidualnych i organizacyjnych skutków Covid-19, poprawie komunikacji w placówkach służby zdrowia, wspomaganiu rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci, prewencji otyłości, poprawie wyników w sporcie, leczeniu bólu przewlekłego i zaburzeń snu, poprawie funkcjonowania seniorów.

CPP działa w trzykondygnacyjnym budynku przy ulicy Staffa, o powierzchni ponad 1,7 tys. m kw.. Został połączony z istniejącym budynkiem Wydziału Psychologii UKW parterowym łącznikiem. Wewnątrz znajdują się sale, gabinety i laboratoria do diagnozy, terapii i obserwacji dzieci oraz ich rodzin, sale wspomagania rozwoju i terapii grupowej. Wśród nich m.in. wyposażone w specjalistyczny sprzęt sale do integracji sensorycznej, do pracy z dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych i doświadczania świata, gabinety psychologiczne, gabinety muzyczny i terapii rodzinnej oraz laboratorium badań psychosomatycznych i pokój badań nad snem. Prace budowlane realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD Przemysłówka sp. z o.o. Wartość inwestycji to blisko 16 mln zł, z czego ponad 11 mln zł stanowi dofinansowanie z budżetu UE w ramach wojewódzkiego RPO na lata 2014-2020.

Udostępnij: Facebook Twitter