Dotacje na prace konserwatorskie i restauracyjne – te budynki w Bydgoszczy dostaną wsparcie. Jest i Fabryka Lloyda

W kamienicy przy ul. Cieszkowskiego 3 mieszkał m.in. honorowy obywatel miasta dr Jan Biziel / Fot. B. Witkowski /

Znana jest lista zabytków, które w tym roku otrzymają dotacje na renowację i prace konserwatorskie. Na liście również Fabryka Lloyda.

Bydgoscy radni podejmą wkrótce decyzję o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie i restauracyjne obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Projekt uchwały mówi o czterech budynkach – po 100 tysięcy złotych dotacji otrzyma wspólnota mieszkaniowa z kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 24 (renowacja elewacji frontowej) oraz spółka C3, właściciel kamienicy przy ulicy Cieszkowskiego 3 (renowacja fasady i rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej). Nieco mniej, bo 97 tysięcy złotych, na odnowę elewacji frontowej, otrzyma wspólnota mieszkaniowa z ulicy Wiatrakowej 10. Dodatkowo, spółka Les Higiena, właściciel Fabryki Lloyda, otrzyma dotację w wysokości 50 tysięcy złotych na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i projektu budowlanego odbudowy hali.

– Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2024 dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
pozwoli na poprawę stanu technicznego obiektów zabytkowych i przyczyni się do wyeksponowania
wartościowych elementów kulturowego krajobrazu miasta – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Nie będą to jedyne podmioty, które otrzymają wsparcie na remont zabytkowych nieruchomości w naszym mieście, kolejna pula środków zostanie rozdysponowana wkrótce.

Na pomoc w remoncie dachu może liczyć również kościół akademicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Mary Panny, czyli kościół Klarysek. Radni chcą przyjąć uchwałę zobowiązującą miasto do udzielenia dotacji Parafii Katedralnej pw. Św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy na „Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy” obejmującego prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Kwota wsparcia wyniesie 3 miliony 571 tysięcy złotych.

– Na dotację składają się środki określone we wstępnej promesie uzyskanej z Banku Gospodarstwa
Krajowego: przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3.5 miliona złotych oraz środki własne z budżetu Miasta Bydgoszczy w wysokości 71 tysięcy 430 złotych – czytamy w projekcie uchwały.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter