Dzielnica muzyczna Bydgoszczy z nowym parkiem i oczkiem wodnym. Miejska Pracownia Urbanistyczna ma plan

Ulica Paderewskiego prowadzi od budynku Copernicanum UKW po Chodkiewicza. Jej oś ma zostać przedłużona w kierunku nowego kampusu Akademii Muzycznej / Fot. Mat. ZDMiKP

Ulica Paderewskiego w Bydgoszczy ma szansę stać się nową osią urbanistyczną, łączącą nową Akademię Muzyczną i Filharmonię Pomorską. W planach między innymi nowy park.

Krok po kroku zmieniać się będzie kształt i charakter dzielnicy muzycznej w Bydgoszczy. Prace w tym kierunku prowadzi Miejska Pracownia Urbanistyczna. Jednym z celów jest wykorzystanie bydgoskich muzycznych tradycji i podkreślenie pozycji miasta jako liczącego się w Polsce i w Europie centrum muzyki. Temu celowi ma służyć m.in. wkomponowanie nowych obiektów w tkankę miasta. Do dotychczasowych takich jak Opera Nova mają dojść kolejne – rozbudowana Filharmonia Pomorska i przede wszystkim nowa siedziba Akademii Muzycznej.

Nowy gmach Akademii Muzycznej powstaje zgodnie z ustaleniami opracowanego przez MPU planu miejscowego „Bocianowo-Akademia Muzyczna”, w miejscu nieprzypadkowym – na zamknięciu osi widokowej ulicy Paderewskiego. Ulica Paderewskiego stanie się nową, ważną w strukturze Dzielnicy Muzycznej osią urbanistyczną, łączącą nową Akademię Muzyczną i Filharmonię Pomorską. Plany rozbudowy Filharmonii są również bardzo ambitne. Opracowany w 2019 roku plan miejscowy „Śródmieście-Filharmonia Pomorska” daje możliwości takiej rozbudowy. Realizacja tych inwestycji znacząco wzmocni indywidualny (związany z muzyką) walor Bydgoszczy i ponadlokalną siłę oddziaływania Dzielnicy Muzycznej – podkreśliła w swojej wypowiedzi w mediach społecznościowych Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.

Wybudowanie nowej siedziby AM w Bydgoszczy będzie miał swoje konsekwencje dla wielu budynków w centrum miasta. Potencjalnie jeden z opuszczonych przez AM obiektów mógłby zająć Państwowy Zespół Szkół Muzycznych, który obecnie swoją siedzibę ma przy ul. Gdańskiej 71. Ważne jest również, by inne zajmowane dotąd przez AM nieruchomości utrzymały funkcje związane z muzyką i posiadały – jak dotychczas – charakter publiczny.

– Te budowane i rozbudowywane obiekty najważniejszych bydgoskich instytucji muzycznych powinny być właściwie wyeksponowane w przestrzeni miasta. Towarzyszyć im powinny tereny zieleni. Dlatego na przedpolu realizowanego gmachu Akademii Muzycznej, plan miejscowy przewiduje ok. dwuhektarowy park z oczkiem wodnym. Park ten, jak również inne towarzyszące instytucjom muzycznym tereny zieleni, (park Jana Kochanowskiego, skwer Krzysztofa Komedy, plac Teatralny) powinny w przyszłości stać się sceną dla organizowanych dla bydgoszczan publicznych koncertów – uważa Anna Rembowicz-Dziekciowska.

Sama dzielnica muzyczna z przestrzeniami publicznymi wyłączonymi z ruchu kołowego powinna być areną wydarzeń muzycznych i koncertów. Bydgoszcz ma spore doświadczenie w ich organizacji – wystarczy wspomnieć o koncertach na brzegach Kanału Bydgoskiego, Rzece Muzyki czy Festiwalu Fontanna Muzyki – wszystkie cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter