Egzamin ósmoklasisty 2023. Arkusz z języka polskiego. Tekst z Balladyny. Sprawdź, czy zrobiłeś dobrze i zdałeś

Wynik egzaminu ósmoklasisty 2023 jest ważny w kontekście wyboru szkoły ponadpodstawowej

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego rozpoczął się w szkołach podstawowych 23 maja o godzinie 9. Dla większości uczniów trwał 120 minut. Rozpoczyna się od fragmentu „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Na napisanie testu było 120 minut, ale zdające go osoby z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzące, słabosłyszące, z dysleksją oraz z zespołem Aspergera, które posiadają odpowiednie zaświadczenia, mogły otrzymać na egzamin ósmoklasisty dodatkowe 60 minut. Ostatni zdający zakończyli egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego nie później niż o 12.00.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Język polski jednym z trzech przedmiotów

Arkusz egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – TUTAJ. Sprawdź, czy zdałeś.

Język polski to jeden z trzech przedmiotów, z którymi muszą się zmierzyć uczniowie ósmych klas na egzaminie ósmoklasisty 2023. Jutro zdający podejdą do egzaminu z matematyki, a w czwartek – z języka obcego. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej osób wybrało na egzamin ósmoklasisty język angielski.

Udostępnij: Facebook Twitter