Rekordzista zapłacił za leczenie ponad 2 mln. Przed takim rachunkiem ratuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jak ją zdobyć?

Z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego unikniesz kosztownego leczenia, za które będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni podczas wakacyjnego wyjazdu poza granice kraju – podkreśla NFZ. Najwyższy rachunek za leczenie polskiego pacjenta w Europie przekroczył 2 miliony złotych.

– W całym kraju Narodowy Fundusz Zdrowia wydał od początku 2023 roku ponad 2,1 mln Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego. Tylko w województwie kujawsko – pomorskim od stycznia 2023 roku wydano 66 517 kart – mówi Łukasz Pyszka, naczelnik Wydziału Obsługi Klienta Kujawsko – Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
w Bydgoszczy. – Uzyskanie EKUZ chociażby w okienku Sali Obsługi to kilka minut, które mogą nas uchronić przed niepotrzebnym stresem związanym z koniecznością ponoszenia kosztów leczenia za granica.

Przekonali się o tym ci, którzy nagle musieli skorzystać z leczenia za granicą. W ubiegłym roku koszty udzielonej pomocy w ramach EKUZ sfinansowane przez NFZ wyniosły blisko 280 mln zł.

Karta EKUZ w nagłych sytuacjach daje nam prawo do korzystania ze świadczeń medycznych na zasadach obowiązujących obywateli państwa, do którego podróżujemy. W większości europejskich państw, w których karta EKUZ jest honorowana, istnieje tzw. współpłacenie za leczenie przez pacjenta.

Trudno przewidzieć, czy w czasie pobytu za granicą przydarzy się nam choroba, czy wypadek. Dane Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują, że takie sytuacje mają miejsce. Dlatego warto mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, gdy podróżujemy po państwach Unii Europejskiej, EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) oraz Wielkiej Brytanii.

– W 2022 roku ubezpieczeni Polacy skorzystali z EKUZ w 24 państwach. Do NFZ wpłynęło ponad 68 tys. faktur za leczenie naszych obywateli w ramach EKUZ na blisko 280 mln zł. Niektóre koszty opieki medycznej za jednego pacjenta w województwie kujawsko – pomorskim wyniosły nawet  785 tysięcy złotych – informuje Barbara Nawrocka, rzeczniczka prasowa K-P OW NFZ w Bydgoszczy.

Najwyższa faktura za jedną osobę, która wpłynęła do Narodowego Funduszu Zdrowia w 2022 roku wyniosła 2,15 mln zł. Do zdarzenia doszło w Niemczech, a pacjent przebywał w szpitalu 4 miesiące. Inny rachunek do sfinansowania opieki medycznej za naszego rodaka opiewał na prawie 1,16 mln zł.
I w tym przypadku ubezpieczony wymagał leczenia szpitalnego, a jego pobyt w placówce medycznej trwał kilka miesięcy.
W statystykach najwyższych faktur za leczenie w ramach EKUZ znalazła się też ta wystawiona na ponad 900 tys. zł, którą przedstawił szwedzki szpital za półtoramiesięczną hospitalizację pacjenta z Polski.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego stanowi poświadczenie osoby ubezpieczonej lub uprawnionej do świadczeń przebywających w państwie członkowskim innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z powodów medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.

EKUZ jest osobistym dokumentem wystawianym na nazwisko jej posiadacza. Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego nie można używać w przypadku, gdy celem pobytu czasowego jest poddanie się leczeniu.

Jak uzyskać EKUZ

Aby uzyskać kartę należy wypełnić wniosek. Druki wniosków są dostępne w linkach poniżej oraz w siedzibie Funduszu. Wniosek wypełnia się indywidualnie dla każdej osoby zainteresowanej.

Kartę można uzyskać na klika sposobów:

–        osobiście w siedzibie oddziału, punkcie obsługi

    Sala Obsługi Klientów ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz

    Punkt Obsługi Klientów Szosa Chełmińska 30, Toruń 87-100

    Kilińskiego 16, Włocławek 87-800

 –        pocztą tradycyjną na adres: K-P OW NFZ ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz

 –        poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

 –        poprzez ePUAP

 –        pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ)

WAŻNE: od 1 października 2021 r. pocztą elektroniczną wyślesz tylko pracowniczy wniosek o EKUZ
(w związku z wykonywaniem pracy). Turystyczny wniosek o EKUZ (w związku z wyjazdem turystycznym) złożysz tą drogą tylko przez IKP i ePUAP.

Pełnoletni członkowie rodziny do wniosku mają obowiązek przedstawić dokument potwierdzający kontynuację kształcenia.

UWAGA: W przypadku uzyskania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o utracie prawa wnioskodawcy do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zapisz się na newsletter „Bydgoszcz Informuje”!

Udostępnij: Facebook Twitter