Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych. Nowy skład powołany

W piątek (9 lutego) nowi członkowie Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych odebrali powołania. Będą aktywnie uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów dotyczących oświaty.

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych zostało utworzone w 2011 roku przez prezydenta Miasta Bydgoszczy. Organ doradczy w sprawach oświaty współtworzą dyrektorzy, którzy cieszą się największych uznaniem swojego środowiska. Członkowie Forum mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów dotyczących oświaty, a także w planowaniu działań z zakresu edukacji na kolejne lata. 

Do zadań Forum należy m.in.:

 • przedstawienie i omawianie problemów związanych z funkcjonowaniem bydgoskich szkół i placówek oświatowych;
 • analizowanie skutków zmian w prawie oświatowym;
 • opiniowanie projektów niektórych uchwał Rady Miasta oraz innych dokumentów dotyczących spraw oświatowych;
 • przedstawianie propozycji do planu rozwoju bydgoskiej oświaty.

Ci dyrektorzy tworzą Forum

Forum tworzy dwunastu przedstawicieli bydgoskiej oświaty. Wśród nich znaleźli się dyrektorzy i dyrektorki przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz Bursy nr 3.

Dyrektorzy wyłonieni w drodze wyborów spośród kadry kierowniczej wszystkich szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.

 • Ewa Hoppe – Dyrektor Przedszkola nr 22,
 • Wojciech Konarski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta z Oddziałami Sportowymi,
 • Beata Mendry – Dyrektor Zespołu Szkół nr 19 im. Synów Pułków,
 • Aldona Sobień – Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. dra Emila Warmińskiego,
 • Alina Mazur – Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej,
 • Alicja Pućka – Dyrektor Bursy nr 3.

Dyrektorzy wskazani przez prezydenta Miasta Bydgoszczy. Obecnie są to:

 • Aleksandra Lemańska – Dyrektor Przedszkola nr 49,
 • Tomasz Gadziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Teresy Ciepły z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego,
 • Grażyna Zielińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Szarych Szeregów z Oddziałami Dwujęzycznymi,
 • Alicja Kruzel – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr im. Marii Grzegorzewskiej,
 • Janusz Kitajgrodzki – Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego,
 • Pani Magdalena Popielewska – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina.

Zapisz się do naszego newslettera!

Udostępnij: Facebook Twitter