Jubileusz Muzeum Okręgowego. Sto lat dzielenia się kulturą. Specjalna wystawa w Galerii Sztuki Nowoczesnej

Galeria Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej / Fot. B.Witkowski/UMB

Dziesięć dekad stulecia 1923-2023 na trzech kondygnacjach. Bydgoskie Muzeum Okręgowe pokaże sto lat swego istnienia na specjalnej wystawie w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego wywodzi swój początek od założonego w sierpniu 1923 roku Muzeum Miejskiego. Mieściło się w budynku byłej Miejskiej Kasy Oszczędnościowej przy Starym Rynku 2 – części nieistniejącej zachodniej pierzei.  Pierwszym dyrektorem  był ks. Jan Klein, który uporządkował zbiory gromadzone dotąd przez Towarzystwo Historyczne Obwodu Noteckiego, przechowywane na chórze poklasztornego kościoła Klarysek.

Swoje stulecie MOB świętuje na jubileuszowej wystawie, którą od 21 września można oglądać na trzech piętrach Galerii Sztuki Nowoczesnej. Ekspozycję podzielono na dziesięć odsłon, ukazujących kolejne dekady funkcjonowania bydgoskiej instytucji przedstawionych na tle społeczno-historycznym regionu, Polski i świata.

– Układ wystawy nie będzie tylko chronologiczną narracją, nawiązującą w do historii muzeum, choć nie pominiemy wielu lat istnienia pewnych elementów – powiedział dr Wacław Kuczma dyrektor muzeum. – Koncentrujemy się raczej na emocjonalnym i wrażeniowym obrazie wartości, którą posiada w sobie ta stuletnia, bydgoska instytucja. Artefakty, nasze zbiory opowiedzą ciekawą i pełną zdarzeń przestrzeń stu lat – dodaje.

Na wystawie są pokazane m.in. najcenniejsze i najciekawsze muzealia, które w kolejnych latach budowały kolekcje z zakresu historii, sztuki dawnej i współczesnej, archeologii, numizmatyki, rzemiosła artystycznego, etnografii, muzyki, historii techniki oraz medycyny i farmacji. Kolejna część prezentuje najbardziej znaczące wydarzenia w dziejach muzeum na tle społeczno-historycznym miasta, regionu, Polski i świata. Muzeum posiada niemal 150 tys. eksponatów. W zespole muzealnym pracuje 87 osób. Rocznie odwiedza instytucję ok. 100 tys. gości. – Wystawę przygotowali kuratorzy z różnymi doświadczeniami zawodowymi; począwszy od nestorów, poprzez kustoszy tworzących instytucję w ostatnich kilku dekadach, aż do młodych asystentów i adiunktów– podkreśla dyrektor Kuczma. Kuratorami „dekad” są: Józef Łoś (1923 – 1932), Kornelia Pawlak-Zaborowska (1933 – 1942), Anna Kaszubowska (1943 – 1952), Kamil Ściesiński, Gabriela Frischke (1953 – 1962), Barbara Chojnacka (1963 – 1972), dr Anna Nadolska (1973 – 1982), Anna Kornelia Jędrzejewska (1983 – 1992), dr Monika Kosteczko-Grajek (1993 – 2002), Łukasz Stachowiak, Sławomir Dolata (2003 – 2012), Monika Leśniak-Skocka, dr Krzysztof Piotr Jarzęcki, dr hab. Wojciech Ślusarczyk (2013 – 2022)

Wystawa będzie czynna do 31 marca 2024 roku.

Udostępnij: Facebook Twitter