Komunikacja w Metropolii Bydgoszcz – plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przyjęty

Rozwój metropolitalnych dróg rowerowych i promocja roweru jak pełnoprawnego środka transportu to jedno z założeń SUMP / Fot. B. Witkowski /

Bydgoscy radni przyjęli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. To warunek pozyskania unijnych pieniędzy na rozwój szeroko pojętej elektromobilności.

– Po raz pierwszy mamy do czynienia z nowego typu dokumentem, który jest wymagany z porozumieniu Polski z Komisją Europejską. Jego opracowanie jest warunkiem otrzymania funduszy wspierających elektromobilność. Nie rozpatrujmy go jednak jako coś, co musimy wykonać, tylko jak próbę innego podejścia do planowania mobilności wykraczającym poza grancie Bydgoszczy – podkreśla Maria Wasiak, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy. – W jego stworzenie zaangażowanych było 18 gmin. Zależało nam na uchwyceniu relacji podmiejskich na terenie Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ten dokument to zestaw działań, które możemy podjąć we współpracy z innymi gminami, dotyczy to np. transportu zbiorowego.

Projekty SUMP

W SUMP zawarto kluczowe pakiety projektów, których realizacja ma pozwolić na osiągniecie na terenie Metropolii Bydgoszcz wysokiej jakości życia i konkurencyjności BydOF. Pakiet pierwszy to strefy obsługi autobusowej. W ocenie twórców planu będzie to największym wyzwaniem w pierwszym etapie współpracy samorządów. Niezwykle ważne będzie zapewnienie odpowiedniej dostępności tego środka transportu i wypracowanie jednolitych standardów funkcjonowania systemu na terenie Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Drugi pakiet, zwany Bydgoskim Rusztem Tramwajowym, będzie kluczowy dla komunikacji w Bydgoszczy. W analizie przygotowanej przez firmę LPW z Katowic czytamy, że rola tego środka transportu zwiększa się, a dzięki opracowywaniu nowych tras będzie zwiększać się jeszcze bardziej. System tras tramwajowych ma być jednym z najistotniejszych elementów całego systemu transportowego BydOF, który uzupełniał się będzie z transportem kolejowym i autobusowym. I wreszcie trzeci pakiet – dotyczy aglomeracyjnych dróg rowerowych. Autorzy analizy podkreślają, że rozwój dróg rowerowych wpływa pozytywnie na zrównoważony transport.

– Rozbudowa dróg dla rowerów swoim zasięgiem obejmować powinna wszystkie gminy wchodzące w skład BydOF, tworząc spójną sieć powiązaną ze stacjami kolejowymi oraz węzłami komunikacyjnymi integrującymi transport autobusowy – czytamy w dokumencie.

Poprzez rozwój transportu publicznego, transportu elektrycznego, zwiększeniu roli rowerów w transporcie i komunikacji pieszej SUMP BydOF ma przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, hałasu czy emisji gazów cieplarnianych. Warunkiem tych zmian jest  zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter