Kończą się prace na śródmiejskich uliczkach, rozpoczynają roboty na Rybim Rynku [ZDJĘCIA]

Betpol kończy roboty na środmiejskich ulicach i bierze się za plac centralny Rybiego Rynku / Fot. B. Witkowski / UMB

Do końca roku zakończyć się mają prace budowlane na Rybim Rynku. Te, po zakończenie robót na śródmiejskich uliczkach, właśnie w tym miejscu startują.

Rybi Rynek stanowił dotąd zaplecze budowy, znajdował się na nim sprzęt budowlany i materiały potrzebne do remontów okolicznych uliczek. Prace na nich zbliżają się do końca, co umożliwi przeniesienie robót na centralny punkt placu.

Bydgoska spółka Betpol finiszuje już z pracami na ulicy Przyrzecze na odcinku od ul. Ku Młynom do ul. Długiej, fragment od ul. Farnej do ul. Ku Młynom ma już nową nawierzchnię. Podobnie sytuacja wygląda na ulicy Grodzkiej i Malczewskiego. Końcowe roboty trwają jeszcze na ul. Zaułek i Pod Blankami. Po zakończeniu prac na tych ulicach wykonawca zajmie się przebudową ul. Jana Kazimierza i ul. Przy Zamczysku.

Rybi Rynek po nowemu

Głównym celem inwestycji jest jednak przebudowa i nadanie innej funkcjonalności Rybiemu Rynkowi. Ten, przypomnijmy, ma przestać być parkingiem [w części należącej do miasta] i będzie dostępny wyłącznie dla pieszych. Wybrano już drzewa (platany i lipy), które zostaną posadzone na placu od strony spichrzy. Po jego przeciwnej stronie, przy pałacyku Lloyda, rosną już te same gatunki.

Drzewa, jak i róża wiatrów, która pojawi się w pobliżu przystanku dla tramwajów wodnych, mają zostać podświetlone. W kolejnym etapie rewitalizacji Rybiego Rynku pojawią się na nim m.in. portowy żuraw będący świadectwem i przypomnieniem o historii tego miejsca, a tuż nad Brdą stanie rzeźba kobiety sprzedającej śledzie. Same budynki spichrzy również będą dodatkowo oświetlone.

Wszystkie prace budowlane (których koszt ustalono na 24 miliony złotych), mają zakończyć się do końca roku.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter