Kooperacje Fordon wracają. – Niech się dzieje jak najwięcej między edukacją a kulturą

Po raz czwarty Kooperacje Fordon zawitają do największej dzielnicy miasta. Odbywały się warsztaty teatralne, artystyczne, muzyczne, podczas których nagrywano m.in., teledyski.

Przygotowana jest czwarta edycja Kooperacji Fordon. Instytucje, jak Teatr Kameralny, Teatr Polski, Młyny Rothera przekierowały część swoich działań na teren Fordonu. Powstały projekty partnerskie pomiędzy lokalnymi szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi, które wspólnie z instytucjami kultury, organizacjami z centrum miasta zaczęły realizować lokalne projekty na różnych osiedlach starego i nowego Fordonu.

Kooperacje Fordon 2024: Edukacja i kultura w największej dzielnicy Bydgoszczy

Miejskie Centrum Kultury, podobnie jak wcześniej Teatr Polski od sześciu lat jest operatorem programu edukacji kulturowej na województwo kujawsko – pomorskie. Na podstawie programu Bardzo Młoda Kultura w MCK-u powstał program Kooperacje Fordon.

– Zebrane doświadczenia będziemy starali się wykorzystać przy projektach w innych miejscowościach województwa – mówi Marcin Płocharczyk, kierownik Laboratorium Kultury w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. – Celem programu było to, żeby najróżniejsze organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, placówki edukacyjne zaczęły ze sobą współpracować. Z badań Narodowego Centrum Kultury zrealizowany w ostatnich kilkunastu latach wynikało, że bardzo słabo w Polsce układa się współpraca sektora kultury i edukacji. Dlatego celem programu Kooperacje Fordon jest współpraca instytucji oświatowych z sektorem kultury oraz z pomocą społeczną. Jesteśmy jedynym operatorem w Polsce, który włączył pomoc społeczną do takiego projektu.

W edycji 2024 wsparto 10 inicjatyw zaproponowanych przez m.in. Teatr Kameralny, Teatr Polski, MDK nr 5, XV LO, Fundację Wiatrak, Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, Fundację Dum Spiro Spero czy przedszkole „Bajka”. Partnerzy Kooperacji organizują np. akcję Fordońskie Miejsca Mocy, koncerty i spektakle, zajęcia dla dzieci na terenie Fordonu. Przedsięwzięcia są realizowane od czerwca do listopada.

Dlaczego na miejsce działań został wybrany Fordon? – Bo mieszka tam prawie 70 tysięcy mieszkańców – tłumaczy Marcin Płocharczyk. – Miejskie Centrum Kultury jest operatorem dwóch programów: na poziomie Fordonu i regionu. Jeżeli chcielibyśmy w przyszłości rozpocząć taki program w innych miejscowościach, to szukaliśmy osiedla, które byłoby odpowiednikiem ośrodków w województwie kujawsko – pomorskim. Zależy nam, żeby program edukacji kulturowej odbywał się także w innych miejscowościach naszego województwa. Drugim powodem wybrania Fordonu jest to, że Miejskie Centrum Kultury ma tam również swoją siedzibę – Centrum Kultury w Fordonie. A program edukacji kulturowej wpisuje się w to miejsce. Cała praca wykonywana jest wspólnie z naszymi lokalnymi partnerami na rożnych osiedlach w Fordonie. Fordon nadawał się na model testowy dla miasta Bydgoszczy, bo to duże osiedla z bardzo dobrze działającymi instytucjami oświatowymi i dobrymi organizacjami pozarządowymi. Dlatego Fordon idealnie nadawał się do programu testowego.

Projekt powstał na bazie programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura. Jest to program, w którym dorośli – partnerzy instytucjonalni wygrywający w konkursach, jak i uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież poruszali się w nowej dziedzinie, którą jest edukacja kulturowa poprzez udział w różnych działaniach artystycznych i społecznych.

Zapisz się do naszego newslettera!

Udostępnij: Facebook Twitter