Matura 2024. CKE podała oficjalne wyniki. W majowej sesji egzamin dojrzałości zdało nieco ponad 84% przystępujących

Maturzyści przed 1 LO w Bydgoszczy/fot.B.Witkowski

Absolwenci szkół ponadpodstawowych egzamin dojrzałości zdawali w dwóch formułach: 2015 i 2023. 10 procent z nich przystąpi do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

9 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki tegorocznych matur. Wstępne dane potwierdzają, że rezultaty w skali całego kraju kształtują się podobnie jak w roku 2023.

Maturę 2024 zdało w sumie 84,1 proc. absolwentów, czyli 206 842 osób. Nieco lepiej poradzili sobie absolwenci liceów. Egzamin dojrzałości zdało 88,6 procent z nich (131 824 osób). Wśród absolwentów techników procent zdanych matur wyniósł 78,1 (74 756 osób).

Prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu przysługuje 10,4 proc. absolwentom (25 585). Do poprawki nie mogą przystąpić osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu. To 13 539 osób, czyli 5,5 procenta wszystkich zdających.

Do matury przystąpili w tym roku również obywatele Ukrainy. W tej grupie egzamin zdało 77,7 proc. (178 osób). 30 osób ma prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu. 21 przystępujących nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, jak również do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Największy odsetek maturzystów zdał egzamin pisemny egzamin z języka angielskiego (96%). Nieco mniejszy odsetek uzyskał przynajmniej 30% z języka polskiego (95%). Pozytywny wynik z matematyki uzyskało 89% maturzystów. Ogółem średni wynik z języka polskiego wyniósł 61%, z matematyki 63% a z języka angielskiego 78%.

Z egzaminu maturalnego w roku 2024 zwolnionych było 1 275 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

CKE podała na swojej stronie harmonogram egzaminów poprawkowych. Część pisemna rozpocznie się 20 sierpnia (wtorek) o godzinie 9:00. Ustne egzaminy poprawkowe zostaną przeprowadzone 21 sierpnia (środa).

Zapisz się do naszego newslettera!

Udostępnij: Facebook Twitter