Medycyna w Politechnice Bydgoskiej. Utworzenie wydziału wspiera ministerstwo zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej

Już jesienią przyszłego roku, na inaugurację roku akademickiego 2024 – 2025 może ruszyć kształcenie medyków w Politechnice Bydgoskiej. Trwają rozmowy z lekarzami – wykładowcami oraz szpitalami, z którymi współpracować będzie uczelnia.

Jest szansa na to, że po dwudziestu latach od niefortunnego oddania Collegium Medicum toruńskiemu UMK do Bydgoszczy wróci kształcenie medyczne. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku Politechniki Bydgoskiej o utworzenie wydziału medycznego. Jak zapowiada rektor uczelni, prof. Marek Adamski, może już latem lub jesienią uczelnia zakończy rozmowy z potencjalnymi wykładowcami (z Bydgoszczy oraz z kraju), a także ze szpitalami, w których szkolić się będą przyszli lekarze i złoży wymagane dokumenty. Oprócz zdobycia i zatrudnienia kadry należy jeszcze wybudować budynek, w którym znajdzie się niezbędna dla kształcenia studentów medycyny prosektorium. Obecne, na osiedlu Kapuściska, zajmowane jest przez Collegium Medicum UMK.

Politechnika Bydgoska na drodze do medycyny

W sobotę (11 marca) do Bydgoszczy przyjechał minister zdrowia, Adam Niedzielski. Podkreślił, że utworzenie wydziału zdrowia w Bydgoszczy wynika z ambicji lokalnych i regionalnych. Podkreślił ogromną determinację władz i zespołu uczelni, żeby otworzyć nowe możliwości studiowania w Politechnice Bydgoskiej. Przypomniał, że do otwarcia wydziału lekarskiego uczelnia musi spełnić bardzo dużo warunków: znalezienie specjalistów spełniających tzw. minima kadrowe, zapewnienie współpracujących szpitali oraz rozbudowa specyficznej infrastruktury – np. prosektorium uczelni. Dodał, że rząd ma w planach uruchomienie specjalnych obligacji do finansowania inwestycji. Prosektorium kosztować ma 20 – 30 mln zł. Ponadto politechnika ma świetne zaplecze laboratoryjne. W przyszłości potrzebne będą także centra symulacji upraktyczniające kształcenie lekarzy.

Min. Adam Niedzielski. – Jako ministerstwo zdrowia będziemy patrzyli bardzo życzliwie na wydział medyczny kształcący nie tylko lekarzy, ale studentów ratownictwa, pielęgniarstwa, fizjoterapii.

– Konsekwentnie rozwijamy Politechnikę Bydgoską jako uczelnię interdyscyplinarną, odpowiadającą potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego. Chcemy, aby do nauk przyrodniczych i technicznych, wzorem innych europejskich uczelni, dołączyła medycyna oparta na kadrze specjalistów w tej dziedzinie i dobrym zapleczu infrastrukturalnym. Za nami ważne spotkanie z panem ministrem, na  którym przedstawiliśmy plany dotyczące rozwoju infrastruktury potrzebnej dla przyszłych studentów oraz lekarskiej kadry akademickiej nowego wydziału, m.in. plany dotyczące budowy nowoczesnego prosektorium. Liczę, że wkrótce będziemy mogli je wdrażać m.in. dzięki wsparciu ministerstwa zdrowia – mówi prof. Marek Adamski, rektor PBŚ.

PBŚ chce w III kwartale 2023 roku złożyć wniosek do ministerstwa edukacji i nauki o uruchomienie kierunku lekarskiego.

– Część obecnych wykładowców z politechniki zapewni kształcenie na przedmiotach podstawowych, takich jak biochemia, biofizyka czy mikrobiologia. Oczywistym jest, że filarem nowego wydziału medycznego będą medycy.  Aktualnie prowadzimy rozmowy z kilkunastoma lekarzami ze stopniami i tytułami naukowymi z Bydgoszczy oraz spoza naszego miasta. Dopóki nie mamy podpisanych umów z konkretnymi szpitalami nie jesteśmy w stanie wskazać placówek, z którymi będziemy współpracować– mówi dr. hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ, prorektor ds. rozwoju

Udostępnij: Facebook Twitter