Nagroda ministra zdrowia dla policjanta z Bydgoszczy. „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Tomasz Śliwa z wyróżnieniem

Aspirant sztabowy Tomasz Śliwa został wyróżniony odznaką Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego Dla Zdrowia Narodu. Oddał już ponad 20 litrów krwi.

Aspirant sztabowy Tomasz Śliwa pracuje na stanowisku dyżurnego Komisariatu Policji Bydgoszcz – Wyżyny. Został nagrodzony przez ministra zdrowia. Odznakę Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego Dla Zdrowia Narodu wręczył mu dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, Paweł Wojtylak. W liście gratulacyjnym czytamy: „wyrazy uznania i podziękowania za aktywne promowanie honorowego krwiodawstwa, działanie na rzecz niesienia pomocy osobom chorym i wymagającym leczenia krwią i jej składnikami oraz postawę pełną poświęcenia i oddania misji niesienia dobra”.

Policjant ofiarował łącznie ponad 20 litrów krwi i jej składników w celu ratowania zdrowia i życia ludzi. Asp. Śliwa od wielu lat promuje krwiodawstwo, do czego zachęca również kolegów pełniących z nim służbę.

Udostępnij: Facebook Twitter