Nowe zasady dotacji na wymianę kopciuchów. Więcej pieniędzy i łatwiejsze wnioski

Na wymianę czekają w naszym mieście jeszcze setki kopciuchów / Fot. B. Witkowski / UMB

Nie tylko indywidualni właściciele, ale również wspólnoty mieszkaniowe będą mogły sięgnąć po miejskie dotacje na wymianę kopciuchów. Bydgoscy radni przegłosowali zmiany w uchwale.

Bydgoscy radni przyjęli zmiany w uchwale „w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji”. Po wejściu w życie nowych przepisów zmienią się zasady przyznawania dotacji na wymianę tzw. kopciuchów. Na czym polegają najistotniejsze zmiany?

  • zwiększono kwotę dotacji o 20 procent
  • znacznie uproszczono procedury przy wnioskowaniu o wsparcie
  • dotacje otrzymać będą mogły również wspólnoty mieszkaniowe
  • z programu wyłączono właścicieli domów jednorodzinnych

Chcemy dostosować przepisy z 2019 roku do obowiązującego, rządowego programu „Czyste Powietrze”, który jest ukierunkowany na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych. Z tego programu mieszkańcy Bydgoszczy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od kilkudziesięciu do nawet 130 tysięcy złotych m.in. na wymianę urządzeń grzewczych i termomodernizację. Propozycja wsparcia z „Czystego Powietrza” jest wielokrotnie wyższa od tych, jakie kiedykolwiek były w naszym programie. Rządowa dotacja jest uzależniona od wysokości dochodów i osoby z najniższymi dochodami mogą liczyć na najwyższy poziom dofinansowania – tłumaczył wykluczenie domów jednorodzinnych z programu, Grzegorz Boroń, dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Ile zatem będzie wynosić wsparcie miasta?

  • 6 tysięcy złotych (na lokal) – dla właścicieli/osób zameldowanych na pobyt stały oraz najemców lokali mieszkalnych w zasobach gminy (uprawnionych do skorzystania z dotacji w ramach programu rządowego Ciepłe Mieszkanie)
  • 12 tysięcy złotych (na lokal) – dla najemców lokali mieszkalnych w zasobach gminy (nieuprawnionych do skorzystania z dotacji w ramach programu rządowego Ciepłe Mieszkanie)
  • osoby fizyczne w ramach kompleksowego podłączenia – do 50 procent kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 9,6 tysiąca złotych na lokal na podłączenie go do sieci ciepłowniczej lub pompy ciepła, 8,4 tysiąca złotych na podłączenie ogrzewania elektrycznego i nie więcej niż 7,2 tysiąca złotych na podłączenie lokalu do sieci gazowej
  • wspólnoty mieszkaniowe będą mogły uzyskać do 50 procent kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 12 tysięcy złotych na lokal „podpięty” do sieci ciepłowniczej, 9,6 tysiąca złotych na instalację pompy ciepła, 8,4 tysiąca złotych na ogrzewanie elektryczne i 7,2 tysiąca złotych na podłączenie do sieci gazowej

Jakie jeszcze zmiany wprowadzono w nowelizacji uchwały? Obowiązywać będzie zasada, że dotacja zostanie wypłacona wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że posiadacze wielu mieszkań będą mogli otrzymać wsparcie na wymianę kopciucha tylko w tym lokalu, w którym faktycznie mieszkają. Uznano bowiem, że najem wielu lokali jest de facto działalnością gospodarczą (jednak o dotację będą nadal mogli ubiegać się najemcy takiego lokalu). Nabór w programie dotacyjnym będzie miał charakter ciągły – wniosek będzie można złożyć w każdej chwili. Co więcej, wprowadzono możliwość częściowej refundacji kosztów kwalifikowanych, czyli kupując nowe urządzenie grzewcze możemy wystąpić o zwrot kosztów, przeznaczając je później np. na termomodernizację). Co ważne, nie trzeba będzie likwidować dotychczasowego źródła ciepła np. kaflaka, wystarczy dokument wskazujący, że kocioł pozbawiony został cech grzewczych. Urządzenia, na które będzie możliwe otrzymanie dotacji będę musiały znajdować się na liście ZUM – Zielonych Urządzeń i Materiałów Instytutu Ochrony Środowiska – w tym zapisanie chodzi o unikniecie instalacji urządzeń, które są grzejnikami elektrycznymi udającymi pompy ciepła.

Zmianom w uchwale (jej zapisy wejdą w życie dwa tygodnie po publikacji w dzienniku urzędowym) towarzyszyć będzie szeroka akcja informacyjna, także wśród najemców lokali komunalnych, przygotowywana między innymi przez Administracje Domów Miejskich. Uchwała wzbudziła długie dyskusje wśród radnych, rezultaty jej wprowadzenia będę pilnie obserwowane i niewykluczone są w przyszłości korekty zasad, które wprowadziła.

Na podstawie danych z CEEB (Centralna Baza Emisyjności Budynków) mamy w Bydgoszczy w zabudowie jednorodzinnej 6468, a w zabudowie wielorodzinnej 13 019 kotłów (z czego niewiele ponad 2 600 to kotły powyżej 3 klasy). W zeszłym roku, z pomocą miejskich dotacji, zlikwidowano 392 kotły.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter