Nowy profesor na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Prof. Andrzej Pieczywok – specjalista nauk o bezpieczeństwie

Prof. dr hab. Andrzej Pieczywok z wydziału nauk o polityce i administracji UKW / Fot. UKW

Prezydent Andrzej Duda nadał dr. hab. Andrzejowi Pieczywokowi tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

– Prof. dr hab. Andrzej Pieczywok zatrudniony jest na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji UKW. Zajmuje się problematyką współczesnych zagrożeń społecznych i kulturowych, edukacją dla bezpieczeństwa oraz dydaktyką szkoły wyższej. Jest autorem i współautorem wielu książek i artykułów w kraju i zagranicą poświęconych teorii bezpieczeństwa, bezpieczeństwu publicznemu i społecznemu, metodologii badań nauk o bezpieczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, a także cyberzagrożeniom.

Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Jest uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Andragogicznego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, ekspertem Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wypromował 5 doktorów i ponad 250 magistrów oraz licencjatów.

Udostępnij: Facebook Twitter