Otrzymała nominację profesorską. Z bydgoską uczelnią związana jest niemal 30 lat, od czasów studenckich

Prof. Helena Ostrowicka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / Fot. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego doczekał się kolejnego naukowca z tytułem profesora. Nominację otrzymała Helena Ostrowicka, dziekan Wydziału Pedagogiki.

Absolwentka pedagogiki dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy decyzją Prezydenta RP z dnia 2 lutego 2024 roku otrzymała tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Wcześniej stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika uzyskała w roku 2004 (Akademia Bydgoska), stopień doktor habilitowanej w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika – w roku 2016 (UKW).

Prof. Helena Ostrowicka prowadzi badania na pograniczach dyscyplin naukowych, pedagogiki ogólnej, metodologii badań społecznych, pedagogiki młodzieży, polityki wobec szkolnictwa wyższego – przede wszystkim w interdyscyplinarnych obszarach studiów nad dyskursem. Koncentruje się na analizach relacji wiedzy i władzy w czterech instytucjonalnych kontekstach: nauki, edukacji, polityki i mediów. Jej najważniejsze osiągnięcia naukowe dotyczą refleksji teoretycznej, metodologicznej i badań empirycznych, rozwijających nurt dyskursywny w naukach społecznych.

W 2020 roku otrzymała Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy za całokształt pracy naukowej i organizacyjnej, a w roku 2022 Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Obecnie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego prof. Helena Ostrowicka pełni funkcję dziekan Wydziału Pedagogiki oraz kieruje Katedrą Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter