Paliłeś papierosy, zrób badania. Program profilaktyczny w Centrum Onkologii

Centrum Onkologii w Bydgoszczy realizuje program profilaktyki wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca. Osoby mające więcej niż 50 lat mogą się zgłosić na dokładne badania.

Programu Profilaktyki Raka Płuca polega na wykonywaniu niskodawkowej tomografii komputerowej u osób palących i byłych palaczy. Jego celem jest:

  • zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia,
  • poprawa wykrywalności raka płuca poprzez zastosowanie profilaktyki pierwotnej i wtórnej dla mieszkańców województwa kujawska-pomorskiego nieobjętych Ogólnopolskim programem Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) z uwzględnieniem osób w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka.

W prowadzonym przez Centrum Onkologii projekcie obejmującym całe województwo kujawsko-pomorskie mogą wziąć udział dwie grupy:

– osoby w wieku 55 – 74 lat, z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat oraz okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat,
– osoby w wieku 50 – 74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z następujących czynników ryzyka: ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza; ekspozycję na radon; indywidualną historię zachorowania na raka; przebyty rak płuca, w wywiadzie: chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherz moczowego; rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia; historię chorób płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

Gdzie się zgłosić do programu

Osoby, które spełniają jedno z opisanych kryteriów mogą się zgłosić, dzwoniąc do Centrum Onkologii w Bydgoszczy (tel. 52 374 39 20; ul. Romanowskiej 2) lub do Centrum Diagnostyczno–Leczniczego we Włocławku (tel. 54 230 13 46; ul. Królewiecka 2a).

W celu zagwarantowania udzielenia świadczenia jak największej ilości osób program dopuszcza możliwość refundacji kosztów dojazdu na badanie. Dla osób sprawujących codzienną opiekę nad osobą niesamodzielną przewidziany jest zwrot kosztów opieki pozwalający na wynajęcie opiekuna na czas badania.

Program polega na działalności informacyjno-edukacyjnej, wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących profilaktyki raka płuc, udzieleniu porady antynikotynowej, szkoleniu personelu medycznego, pielęgniarskiego oraz pomocniczego w kierunku wykrywalności raka płuca, wykonywaniu badań  Niskodawkową Tomografią Komputerową NDTK klatki piersiowej, która szybko, bezinwazyjnie i  bezboleśnie wykrywa wczesne zmiany w obrębie płuc, a także utworzeniu Centrum Badań Przesiewowych Raka Płuca.

Udostępnij: Facebook Twitter