Patronki i patroni dla nowych tramwajów. Bydgoszczanie mogą zgłaszać swoje propozycje [PLEBISCYT]

W połowie roku na ulicach Bydgoszczy pojawią się „Król Władysław Jagiełło”, „Felicja Gwincińska”, „Zygmunt Malewski”, „Kazimierz Hoffman”, „Melchior Wierzbicki” – to patroni nowych tramwajów. W plebiscycie bydgoszczanie sami zgłoszą natomiast patronów dla kolejnych nowoczesnych pojazdów z Pesy. Trwa zbieranie propozycji. Termin do 29 lutego.

Do tej pory wsiadamy do 43 nowych tramwajów z Pesy, którzy mają swoje patronki i patronów. Zwyczaj nadawania im nazw znamienitych osobistości nowoczesnym pojazdom zrodził się w 2015 roku. Od tego czasu pojawiły się następujące tramwaje upamiętniające znane osobistości: Marian Rejewski, Mieczysław Połukard, Leon Wyczółkowski, Pola Negri, Jan Biziel, Leon Barciszewski, Józef Święcicki, Zdzisław Krzyszkowiak, Ferdinand Lepcke, Teodor Kocerka, Jerzy Sulima-Kamiński, Ernst Conrad Peterson, Michał Jagodziński, Andrzej Brończyk, Oskar Picht, Jeremi Przybora, Andrzej Szwalbe, Król Kazimierz Wielki, Witold Bełza, Leszek Biały, Teresa Ciepły, Anna Jachnina, Jan Maciaszek, Henryk Glücklich, Adam Grzymała-Siedlecki, Edmund Milecki, Wincenty Gordon, Bartłomiej z Bydgoszczy, Emil Warmiński, Zygmunt Mackiewicz, Carl Blumwe, Władysław Piórek, Jan Teska, Marian Turwid, Rajmund Kuczma, Stefan Ciszewski, Maksymilian Antoni Piotrowski, Hieronim Konieczka, Jerzy Mieczysław Rupniewski, Tadeusz Nowakowski, Wanda Rucińska, Waleria Drygała, Wanda Siemaszkowa

Wszyscy patronują nowoczesnym tramwajom. Miasto w latach 2010-20 kupiło 33 takie pojazdy z Pesy. W ubiegłym roku na tory wyjechało kolejne 10 sztuk. Do 2025 roku trafi do Bydgoszczy następne 30 pojazdów – 22 składy w tym roku i kolejne 8 w przyszłym roku.

Pierwszym spośród nowoczesnych pojazdów, które wyjadą na tory w połowie tego roku, nadane zostaną nazwy wybrane we wcześniejszej edycji plebiscytu w roku 2017. Ich patronami będą: Felicja Gwincińska (wieloletnia przew. Rady Miasta), Zygmunt Malewski (literat, badacz historii Bydgoszczy), Kazimierz Hoffman (poeta), Melchior Wierzbicki (prawnik, zasłużony w okresie powrotu Bydgoszczy do Macierzy).

Z inicjatywy prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, popartej przez Radę Osiedla Stary Fordon i Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, jeden z tych pierwszych pojazdów otrzyma także imię króla Władysława Jagiełły, który 600 lat temu nadał prawa miejskie Fordonowi. Bydgoszcz uczci tym samym ważny jubileusz.

Plebiscyt na nowych patronów

Wybór nowych patronów przebiega dwuetapowo. W lutym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania propozycji nazw tramwajów wraz z uzasadnieniami. Służy temu formularz dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje. Można tam wpisywać swoje propozycje. Termin do 29 lutego.

Uwaga – zgłoszenia obejmować mogą wyłącznie patronów nieżyjących, związanych z Bydgoszczą, którzy na przestrzeni dziejów budowali pozytywny obraz miasta i zasłużyli się dla jego rozwoju. Miasto zakłada, że liczba zgłoszonych propozycji będzie większa od wybieranych na ten rok patronów. Gdy tak będzie, w drugim etapie prezydent miasta poprosi o pomoc komisję złożoną między innymi z rektorów bydgoskich uczelni, społeczników oraz przewodniczącej Rady Miasta, która w drodze głosowania zdecyduje o ostatecznym wyborze.

Udostępnij: Facebook Twitter