Pół miliarda dla bydgoskiego ZIT. Bydgoszcz liderem porozumienia z wielkimi pieniędzmi

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i marszałek województwa Piotr Całbecki podczas podpisania porozumienia / Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

109 mln euro, czyli pół miliarda złotych – to kwota, którą otrzymają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie w tej sprawie podpisał z marszałkiem Piotrem Całbeckim prezydent Rafał Bruski. Bydgoszcz jest liderem ZIT. To obszar Metropolii Bydgoskiej, na którym mieszka 600 tys. ludzi.

– Samorządowcy szczególnie spoza Bydgoszczy czekali na konkursy i nabory wniosków dotyczących m.in. przedszkoli, ścieżek rowerowych i wodociągów. Cieszę się, że teraz będziemy mogli podpisywać umowy, a oni będą mogli rozpocząć inwestycje. Dziękujemy za zaufanie, to duża odpowiedzialność, ale jesteśmy na nią przygotowani – podkreślał podczas podpisywania porozumienia prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Bydgoszcz jest liderem ZIT BydOF, który powołano 24 kwietnia tego roku w Żninie. Tworzy je 20 samorządów (powiatów i gmin), a liderem porozumienia jest miasto Bydgoszcz. Miasto Bydgoszcz, jako instytucja pośrednicząca w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, będzie miało do dyspozycji budżet ok. 110 milionów euro. Instytucja prowadzić będzie nabory wniosków o dofinansowanie, oceniać je i wybierać projekty do dofinansowania; będzie też podpisywać umowy o dofinansowanie projektów, a następnie rozliczać je i kontrolować ich realizację. Wszystkim zajmie się Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Po oficjalnym powołaniu w kwietniu ZITBydOF doszło potem do przyjęcia i pozytywnego zaopiniowania strategii, a także akceptacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

W czwartek (7 września) w Toruniu podpisano ostateczne porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. W nim zostały uzgodnione zasady i zakres wsparcia realizacji strategii dla  ZIT BydOF w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. – Podpisany dziś dokument,  porozumienie terytorialne,  jest konsekwencją, uściśleniem i uzupełnieniem porozumienia zawartego w kwietniu 2023, na mocy którego zarząd województwa powierzył ZIT BydOF praktycznie wszystkie zadania związane z zarządzaniem przyznanymi środkami. Ma zasadniczą wagę, bo umożliwia władzom ZIT zawieranie umów z beneficjentami. Cieszę się, że dziś uruchamiamy pieniądze i ruszamy z kopyta – mówił marszałek Piotr Całbecki. Mówiąc inaczej – bydgoski ZITBydOF i jego lider, miasto Bydgoszcz, będą same dzielić 110 mln euro, bez pośrednictwa Urzędu Marszałkowskiego.

ZIT BydOF utworzyły gminy i powiaty będące członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz: Bydgoszcz, powiat bydgoski i powiat nakielski oraz gminy Barcin, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Pruszcz, Sicienko, Solec Kujawski, Szubin, Rojewo i Żnin. Obszar zamieszkuje 600 tysięcy osób (30 proc. mieszkańców regionu). Miasto Bydgoszcz, jako instytucja pośrednicząca w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, dysponuje 104 milionami euro. Porozumienie terytorialne opiewa na kwotę wyższą o ok. 5 mln. euro. Obejmuje bowiem także przeznaczoną dla bydgoskiego ZIT pulę środków przeznaczoną na instrumenty finansowe (pożyczki), realizowane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju.

Przypomnijmy, że w całym województwie kujawsko-pomorskim wydzielono pięć takich obszarów skupionych wokół największych miast – poza Metropolią Bydgoską również dotyczy to Torunia, Włocławka, Inowrocławia i Grudziądza, której jednak nie dzielą samodzielnie pieniędzy.

W ramach przygotowanych już przez Bydgoszcz projektów do sfinansowania w ramach ZITBydOF są ważne dla miasta inwestycje: zakup nowych tramwajów, przebudowa ul. Nakielskiej czy rozbudowa dróg rowerowych.

Oto szczegółowe projekty:

 • Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej – 16 mln 095 tys. 241 euro (wysokość dofinansowania z ZIT)
 • Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni MZK (01.03.2023-31.12.2026) 7 mln 911 tys.
 • Akcja-kwalifikacja – projekty na rzecz szkół zawodowych na terenie Bydgoszczy (od 2024 do końca 2029) – 7 mln 904 tys. 366
 • Budowa infrastruktury rowerowej (2023-2026) – 6 mln 788 tys. 052
 • Rozbudowa ul. Nakielskiej – etap I (buspas + ścieżka rowerowa luty 2023 –  grudzień 2027) – 6 mln 023 tys. 117
 • Edu(R)Ewolucja – projekty na rzecz szkół kształcenia ogólnego (styczeń 2024 – grudzień 2029) – 5 mln 129 tys. 451
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w latach 2024-2029 – 3 mln 402 tys. 544
 • Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera – adaptacja Młynów Rothera na cele edukacyjno-kulturalne – etap IV 2023-2027 2 mln 065 tys. 048
 • Termomodernizacja budynków komunalnych (od kwietnia 2024 do grudnia 2027) – 1 mln 688 tys. 379
 • Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych (od kwietnia 2024 do czerwca 2025) – 1 mln 250 tys. 391
 • Rozwój zieleni i retencji w parku Centralnym w latach 2024-2027 – 675 tys. 050.
Udostępnij: Facebook Twitter