Politechnika Bydgoska ma nowego rektora. Prof. Marek Adamski wybrany na kolejną kadencję

Prof. Marek Adamski podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę drugiej części Akademickiego Centrum Sportu PBŚ / Fot. B.Witkowski/UMB

W środę (6 marca) elektorzy wybierający rektora Politechniki Bydgoskiej po raz kolejny powierzyli to stanowisko profesorowi Markowi Adamskiemu.

Dotychczasowy rektor PBŚ nie miał rywali. Był jedynym kandydatem. W wyborach, które odbyły się w środę poparło go 86 elektorów (przedstawicieli pracowników i  studentów), przeciwko było 9, a wstrzymało się 3.

W minionej kadencji prof. dr. hab. inż. Marka Adamskiego dotychczasowy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy przekształcił się w Politechnikę Bydgoską, która od października otwiera także kierunek lekarski. Jak przekazuje rzecznik uczelni, dr Szymon Różański – Wraz ze zmianą nazwy opracowano nową strategię uczelni. Rozwijano sukcesywnie ofertę studiów, szczególnie o kierunki praktyczne realizowane we współpracy z przedsiębiorcami. Powstał Wydział Sztuk Projektowych i Wydział Medyczny. PBŚ zacieśniła współpracę ze szkołami realizując takie projekty jak „Wagary z Politechniką” czy „Politechnika z klasą”. Kampus stał się przestrzenią otwartą dla mieszkańców, m.in. za sprawą imprez sportowych, festynów, jarmarków bożonarodzeniowych czy targów pracy. Uczelnia rozpoczęła także realizację jednego z największych w historii programów inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Rektor zapowiedział w najbliższych latach realizację kolejnych zadań takich jak budowa nowego prosektorium i centrum symulacji medycznych, budowa centrum ogrodnictwa, powstanie kilkunastu nowoczesnych laboratoriów, remont akademików, utworzenie nowej strefy gastronomicznej czy gruntowną przebudowę dawnej stołówki na potrzeby Wydziału Sztuk Projektowych. Prof. dr hab. inż. Marek Adamski jest zootechnikiem, związanym z macierzystą uczelnią już od czasów studenckich. Doktoryzował się w 2003 roku. Sześć lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego, tytuł profesora zaś w 2017 roku. W 2016 roku objął stanowisko dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Cztery lata później został wybrany na rektora ówczesnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

– Podkreślałem wielokrotnie, że największym kapitałem politechniki są ludzie. Dziękuję za dotychczasową współpracę i zaangażowanie. Dziękuję także za zaufanie, jakim społeczność akademicka obdarzyła mnie w tych wyborach. Nie zwalniamy tempa. Przed nami kolejne wyzwania i sukcesy, które wspólnie będziemy osiągać tworząc silną, interdyscyplinarną uczelnię, pracując na rzecz zwiększania potencjału akademickiego Bydgoszczy – mówi rektor PBŚ, prof. Marek Adamski.

Udostępnij: Facebook Twitter