Politechnika Bydgoska o kierunku lekarskim na Wydziale Medycznym: Ponad 150 chętnych do studiowania

Prof. Marek Adamski podczas otwarcia Wydziału Medycznego / Fot. R. Wszołek/Politechnika Bydgoska

Politechnika Bydgoska świętuje kolejną rocznicę powstania uczelni. Rektor PBŚ, prof. Marek Adamski, mówiąc o Wydziale Medycznym, podkreślił – Wdrożyliśmy wszystkie uwagi wskazane w opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. Marek Adamski wskazał, że uczelnia jest bardzo dobrze przygotowana pod względem infrastrukturalnym, organizacyjnym i kadrowym do rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim w październiku 2024 roku. Taki termin wskazała PBŚ. –  Nie zrobiliśmy tego rok wcześniej, gdyż termin ten wynikał z dokładnej analizy. Wdrożyliśmy wszystkie uwagi wskazane w opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. Adamski wyliczył kolejne zrealizowane elementy: sukcesywnie wzrasta liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich na Wydziale Medycznym; działalność rozpoczęła Rada Naukowa, by dyscyplina nauki medyczne uzyskała pełne prawa akademickie w trwającym okresie ewaluacji; powołano Komisję Bioetyczną i dostosowano  program studiów do aktualnego standardu kształcenia.

Rektor dodał także – Zadbaliśmy o to, aby grupy kliniczne liczyły od dwóch do maksymalnie czterech studentów. Zabezpieczyliśmy zaplecze szpitalne,  uruchomiliśmy program świadomej donacji zwłok. Posiadamy prosektorium anatomii prawidłowej, które w najbliższych tygodniach zostanie wyremontowane i wyposażone w niezbędny sprzęt. Docelowo, wybudujemy nowoczesny budynek, w którym znajdą się centrum symulacji medycznych, rozbudowane prosektorium oraz zaplecze dydaktyczne. Pozyskaliśmy na ten cel blisko 70 milionów złotych, a kilka tygodni temu kolejne 9,5 milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, właśnie na rozwój kształcenia na kierunku lekarskim. 

Prof. Adamski wspomniał także – W ostatnim czasie ukazują się jednak niepodparte faktami publikacje i opinie, krzywdzące dla uczelni. Z tego miejsca apeluję, o zaniechanie tego typu działań! Czynię to nie tylko w imieniu własnym, ale w imieniu doświadczonych medyków, wybitnych naukowców i praktyków pracujących na naszym Wydziale Medycznym. Czynię to także w imieniu ponad 150 młodych ludzi, którzy już w pierwszych dniach rejestracji rekrutacyjnej zapisali się na kierunek lekarski na Wydziale Medycznym PBŚ. Mam nadzieję, że tę nieuzasadnioną krytykę, zastąpi merytoryczna ocena i współpraca – mówił prof. Marek Adamski. Przypomnijmy, że uczelnia przygotowała 60 miejsc na kierunku lekarskim.

Dodajmy, że kilkanaście dni temu członkowie Państwowej Komisji Akredytacyjnej wizytowała uczelnię. Jeszcze nie opublikowano wyników kontroli.

Święto Politechniki Bydgoskiej

PBŚ obchodzi swoje święto. Dyplomy i listy gratulacyjne potwierdzające awans naukowy odebrało 23 nowych doktorów, 8 doktorów habilitowanych oraz jeden profesor. Odznaczenia państwowe otrzymało 19 pracowników PBŚ. Wyróżnienia przyznano również studentom za aktywną pracę na rzecz uczelni, działalność naukową i wyniki sportowe.

Tegoroczne święto uczelni przypada na przełom kadencji rektorskiej. Od 4 lat tę funkcję sprawuje prof. Marek Adamski, a decyzją społeczności akademickiej powierzono mu to zadanie na kolejne 4 lata. – W ostatnich latach pokazaliśmy, że jesteśmy uczelnią silną, ambitną wspólnotą stawiającą sobie nowe wyzwania, ludźmi kreatywnymi, otwartymi na współpracę z otoczeniem, zaangażowanymi w budowanie potencjału akademickiego naszego miasta i regionu.  Nadaliśmy rozwojowi uczelni nowej dynamiki. Tych nowości było znacznie więcej. Pojawiła się nowa strategia rozwoju, szereg zmian organizacyjnych, nowe wydziały, nowe projekty inwestycyjne i rekordowe środki na ich realizację – mówił prof. Marek Adamski.

Zapisz się na newsletter „Bydgoszcz Informuje”!

Udostępnij: Facebook Twitter