Politechnika Bydgoska ogłasza: Uwzględnią zastrzeżenia. Będą kształcić lekarzy

Jedenaście nowych wydziałów lekarskich w kraju otrzymało negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wśród nich jest Politechnika Bydgoska. – Zgadzamy się z uwagami i uwzględnimy je w poprawkach naszego programu studiów – mówi dr hab. inż. Szymon Różański, prorektor ds. rozwoju politechniki.

Ze strony Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, PKA, Naczelnej Izby Lekarskiej padają zastrzeżenia, a nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego zapowiada kontrole nowych kierunków medycznych.

Co na to Politechnika Bydgoska? Wydała oświadczenie: „Informujemy, że wymagania związane z uruchomieniem studiów na kierunku lekarskim określają zapisy stosowanej ustawy i ministerialne rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, które Politechnika Bydgoska spełnia”. Oświadczenie zostało podpisane przez: prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Tafil-Klawe, dziekan Wydziału Medycznego oraz dr hab. inż. Szymona Różańskiego, prof. PBŚ – prorektora ds. rozwoju.

– Nie umniejszamy roli opinii PKA – podkreśla w rozmowie z „Bydgoszcz Informuje” dr hab. inż. Szymon Różański – Zgadzamy się z uwagami i uwzględnimy je w poprawkach naszego programu studiów. Od początku będziemy mieli jednostanowiskowe prosektorium, które znajduje się na terenie Szpitala Miejskiego. Na czas przejściowy, dwuletni, możemy prowadzić zajęcia. Prosektorium zostanie wyremontowane. Mamy wydaną ostateczną zgodę i robimy wszystko, żeby uruchomić kształcenie. Jeśli ktoś wezwie nas do wyjaśnień, to się do nich ustosunkujemy i podporządkujemy się, bo minister jest zwierzchnikiem rektora. Część z rzeczy, na które nam pozwolono, zostały wydane pod warunkiem, że wywiążemy się z zadeklarowanego terminu 1 października 2024. Przed nami dużo pracy – mówi prorektor Różański.

Decyzja ostateczna

W oświadczeniu Politechnika Bydgoska zaznacza: „Decyzja o udzieleniu Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim jest ostateczna, a Uczelnia skrupulatnie realizuje kolejne etapy prac zadeklarowanych w dokumentacji wnioskowej. W oczywisty sposób pozostajemy do dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a władze Wydziału Medycznego PBŚ, niezależnie od wątpliwości, które pojawiły się w przestrzeni publicznej już wcześniej zadeklarowały chęć poddania się ponownej ocenie PKA, gdyż wynika to zarówno z kultury akademickiej, jak i roli samej Komisji w systemie szkolnictwa wyższego w naszym kraju”.

Prof. Małgorzata Tafil-Klawe, dziekan Wydziału Medycznego oraz dr hab. inż. Szymon Różański, prorektora PBŚ ds. rozwoju piszą także w oświadczeniu: „Na etapie przygotowania wniosku o uruchomienie studiów na kierunku lekarskim, uczelnia zadbała przede wszystkim o doświadczoną kadrę medyków. Z ich udziałem opracowany został program studiów. Zabezpieczono także zaplecze kliniczne związane z różnymi dziedzinami medycyny, gwarantujące szeroki dostęp do infrastruktury medycznej oraz zróżnicowanych grup pacjentów. Jako jedyna uczelnia wnioskująca w ostatnim czasie o uruchomienie tego rodzaju studiów, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, będziemy posiadać własny szpital. Wydział Medyczny PBŚ współpracować będzie także z kilkunastoma innym lecznicami oraz przychodniami w Bydgoszczy i regionie. Niezwłocznie chcemy rozpocząć budowę nowoczesnego prosektorium anatomii prawidłowej i centrum symulacji medycznych. Uczelnia posiada gotowy projekt i środki finansowe na ten cel”.
Naukowcy podkreślają, że szanują opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. „Wszystkie uwagi wskazane przez PKA są uwzględniane podczas trwających prac nad przygotowaniem programu studiów, które rozpoczną się 1 października 2024 roku. Brak odwołania się od tej opinii przez PBŚ podyktowane było jedynie bardzo napiętym kalendarzem organizacyjnym związanym z zadeklarowanymi we wniosku terminami, które są formalnie nieprzekraczalne podczas organizacji nowych kierunków studiów oraz samym charakterem uwag. W naszej opinii większość z nich wymaga jedynie doprecyzowania przez uczelnię użytych sformułowań czy wybranych informacji we wniosku”.

Powstanie ośrodek medyczny

W oświadczeniu czytamy także: „Politechnika Bydgoska jest dobrze przygotowana pod względem organizacyjnym, kadrowym oraz infrastrukturalnym. Obecnie trwają intensywne prace nad przekazaniem Uczelni Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, który będzie podstawowym zapleczem klinicznym Wydziału Medycznego. Rośnie liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich WM, a powołana Rada Naukowa Dyscypliny zaplanowała już prace badawcze, by dyscyplina nauki medyczne uzyskała pełne prawa akademickie w kolejnej ewaluacji. Jesteśmy przekonani, że uda nam się w przyszłości utworzyć liczący się ośrodek akademicki w zakresie nauk medycznych, który efektywnie będzie współpracować z aktualnie istniejącymi i przyczyni się do zwiększenia potencjału edukacyjnego w tym obszarze”.

Zapisz się na newsletter „Bydgoszcz Informuje”!

Udostępnij: Facebook Twitter