Politechnika Bydgoska z kierunkiem lekarskim. Jest zgoda ministerstwa. 60 miejsc na pierwszym roku

Minister Edukacji i Nauki wydał zgodę na utworzenie na Politechnice Bydgoskiej kierunku lekarskiego. Jeszcze w tym roku, w strukturach uczelni powstanie Wydział Medyczny. 

W lutym 2023 roku ruszyły prace związane z przygotowaniem wniosku o uruchomienie studiów na kierunku lekarskim.  W sierpniu, dokumentacja zawierająca m.in. program studiów, wykaz nauczycieli akademickich wraz z ich dorobkiem dydaktyczno-naukowym, opis infrastruktury niezbędnej do kształcenia medyków została przekazana do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

O decyzji resortu i zgodzie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim poinformował w sobotę (27 października) minister Łukasz Schreiber.

W grudniu 2023 roku na PBŚ powstanie wydział medyczny, na którym w październiku 2024 roku rozpoczną kształcenie pierwsi studenci.

– Na przestrzeni lat, nasza uczelnia zawsze odpowiadała na potrzeby Bydgoszczy i regionu. Tak jest również w przypadku medycyny. Zgoda na utworzenie kierunku lekarskiego wieńczy 8-miesięczny okres prac związanych z zabezpieczeniem bazy klinicznej, kompletowaniem doświadczonej kadry medycznej czy pozyskaniem środków finansowych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt, pracownikom PBŚ, władzom rządowym, władzom miejskim, kierownictwu naszych partnerskich szpitali i placówek medycznych. Przed nami kolejne zadania związane m.in. z włączeniem w struktury uczelni szpitala miejskiego oraz budową nowoczesnego prosektorium i centrum symulacji medycznych – mówi prof. dr hab. inż. Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej.

Miasto dla wydziału medycznego

Na potrzeby kształcenia medyków miasto Bydgoszcz przekaże Uczelni Wielospecjalistyczny Szpital Miejski.

Studenci Wydziału Medycznego PBŚ będą uczyć się i praktykować także w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy, 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.

Udostępnij: Facebook Twitter