Pomoc medyczna w czasie Wielkanocy. Gdzie się zgłosić do lekarza lub dentysty w razie nagłej choroby

NFZ przypomina zasady pomocy medycznej w dni wolne, weekendy i święta

Podczas Świąt Wielkanocnych placówki podstawowej opieki zdrowotnej będą nieczynne. Przypominamy, gdzie i na jakich zasadach otrzymamy pomoc medyczną w dni wolne, weekendy i święta.

W razie nagłej choroby lub pogorszenia stanu zdrowia możemy udać się po pomoc medyczną do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie ma znaczenia miejsce naszego zamieszkania. Pomoc jest realizowana poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W dni powszednie od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy, weekendy i święta. Z pomocy w placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej możemy skorzystać osobiście, telefonicznie lub w razie konieczności – może być również zrealizowana wizyta domowa. Lekarz z nocnej opieki może nam wystawić e-receptę lub e-zwolnienie.

Kiedy udać się do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne od pracy i w święta możemy skorzystać, gdy:

  • nagle zachorujemy,
  • nagle pogorszy się nasz stan zdrowia, ale nie mamy objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • obawiamy się, że czekanie na otwarcie naszej przychodni sprawi, że nasz stan zdrowia bardzo się pogorszy.

W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć (IP)  oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). W takich przypadkach zostaniemy przyjęci bez skierowania. Lekarze tam dyżurujący mogą skierować nas wyłącznie na badania i konsultacje bezpośrednio związane z powodem naszego zgłoszenia. W przypadku SOR i izby przyjęć o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan zdrowia. Ocenia go personel medyczny podczas tzw. triażu. Triaż pozwala ocenić pilność udzielenia pomocy medycznej.

Pamiętajmy, oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza specjalisty.

Wykaz SOR i punktów świątecznej pomocy lekarskiej w Bydgoszczy

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E.Warmińskiego SPZOZ W Bydgoszczy, ulica Szpitalna 19,  52 506 53 31 (dzieci i dorośli).

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ulica Kurpińskiego 5, Tel. 52 32 00 636, 515 318 199 lub 52 339 42 10 (dzieci i dorośli).

Centrum Medyczne BART-MED. Bydgoszcz, ulica Ewy Szelburg – Zarembiny 19 (Budynek Przychodni „Bajka”), 52 300 29 90.

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – dzieci do 18 roku życia. Bydgoszcz, ulica Chodkiewicza 44. Budynek A,  669 449 207.

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – dorośli, ulica Królowej Jadwigi 16 (Budynek „Fundacji Zdrowie dla Ciebie”), 693 449 225.

W sytuacjach bezpośredniego nagłego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer 112 i wezwać zespół ratownictwa medycznego.  Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy osobom, które wymagają natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych.  Jeżeli jesteśmy świadkiem sytuacji, która wymaga udzielenia pierwszej pomocy, możemy skorzystać z aplikacji mobilnej moje IKP. Znajdziemy w niej przewodnik, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. To praktyczne wsparcie w nagłych sytuacjach, kiedy trzeba szybko i skutecznie zareagować.  Można z niego skorzystać bez logowania się. Wystarczy, że zainstalujemy aplikację na swoim telefonie.

Doraźna pomoc dentystyczna

W okolicy Bydgoszczy w ramach umowy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ świadczeń z zakresu stomatologii doraźnej (w dni robocze od 19.00. do 7.00. dnia następnego, w weekendy, dni wolne i święta całodobowo) udziela: Madental Stomatologia w Dobrczu, przy ul. Leśnej 2.

Stomatologiczna pomoc doraźna dotyczy przypadków nagłych. Katalog świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej obejmuje tylko niezbędne świadczenia, np. znieczulenie miejscowe powierzchniowe, miejscowe nasiękowe, przewodowe wewnątrzustne – w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi; badanie żywotności zęba; wykonanie rtg zdjęcia wewnątrzustnego w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi; opatrunek leczniczy w zębie mlecznym i stałym; trepanacja i dewitalizacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem; czasowe wypełnienie kanału; płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku; unieruchomienie zębów ligaturą drucianą; usunięcie zęba jednokorzeniowego, wielokorzeniowego, chirurgiczne usunięcie zęba, chirurgiczne zaopatrzenie małej rany włącznie z założeniem szwu; założenie opatrunku chirurgicznego; nacięcie ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem; tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk; repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy.

Pacjentowi, który zgłosi  się z bólem do gabinetu stomatologicznego mającego umowę z NFZ (w ciągu dnia) pomoc powinna być udzielona w dniu zgłoszenia.  Pacjent ma prawo wyboru placówki/lekarza stomatologa, udzielających świadczeń stomatologicznych w danym zakresie na podstawie umowy z NFZ. Wizyta u stomatologa, w tym także specjalisty, nie wymaga skierowania. Pacjentowi bezpłatnie przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych – ich wykaz określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia. Gabinety stomatologiczne udzielają świadczeń w ramach umów z NFZ w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Jeżeli na Święta Wielkanocne wyjeżdżamy za granicę, weźmy ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Obowiązuje ona w trakcie tymczasowego pobytu w krajach Unii Europejskiej, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii. Dzięki niej otrzymamy świadczenia zdrowotne, które będą niezbędne z medycznego punktu widzenia. O tym, co jest niezbędne, decyduje lekarz.

Infolinia NFZ 800 190 590

Osoby, które nie korzystają z Internetu mogą uzyskać informację pod numerem bezpłatnej, czynnej całodobowo , 7 dni w tygodniu – infolinii NFZ – 800 190 590. Tu dowiemy się m.in. gdzie znaleźć najbliższą placówkę medyczną – przychodnię zdrowia, punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, szpitalny oddział ratunkowy czy aptekę, która pełni dyżur nocny.

Zapisz się na newsletter „Bydgoszcz Informuje”!

Udostępnij: Facebook Twitter