Prof. Bernard Mendlik nowym rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Prof. Bernard Mendlik został wybrany na rektora UKW / Fot. archiwum uczelni

Prof. Bernard Mendlik został rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w kadencji 2024-2028. Funkcję tę zacznie pełnić od 1 września.

Wybory na rektora UKW odbyły się w czwartek, 11 kwietnia. W szranki o fotel rektora stanęli prof. Bernard Mendlik, prof. Jarosław Burczyk i prof. Artur Laska.

Jeszcze do 31 sierpnia funkcję rektora sprawuje prof. Jacek Woźny. Nie mógł kandydować ponownie w wyborach, ponieważ swój urząd sprawował przez dwie kadencje. Cztery lata temu prof. Mendlik konkurował z prof. Woźnym. – Wybór nastąpił demokratycznie. Pokazał, że świadomie i uczciwie prowadzona kampania wyborcza, w której doceniamy ludzi, mówimy prawdę i pokazujemy cele do zrealizowania, które są możliwe do zrealizowania, dało taki efekt. Osobiście czuję wielkie zaufanie i wielkie zobowiązanie wobec uczelni, w której zaczynałem też studia i zabieram się od września do pracy z moimi współpracownikami. Jest to wielki zaszczyt, wyróżnienie, ale też potężne zobowiązanie – powiedział rektor-elekt.

Na maj zaplanowano głosowanie nad wyborem przedstawicieli do senatu uczelni i rad dziedzin, a do 30 października br. można zgłaszać kandydatury do rady uczelni UKW. Posiedzenie senatu powołujące członków rady uczelni zaplanowano na 26 listopada.

Nowy rektor zna uczelnię od podszewki

Prof. Mendlik z największą bydgoską uczelnią jest związany od czasów studenckich, bowiem uczył się w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie UKW). Jest także absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Doktorat uzyskał w dyscyplinie prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1999). Także w poznańskiej Akademii Muzycznej uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura (2006). Dyrektor Instytutu Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy (2012-2015), a po przekształceniu Jednostki – Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy 2015 – do dzisiaj).

Muzyka i sport

W latach 2008-2012 pełnił funkcję prorektora ds. organizacji i rozwoju UKW w Bydgoszczy. W tym czasie był kierownikiem projektów finansowanych ze środków unijnych RPO: Budowa Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW oraz Budowa Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy. Pracuje z Chórem Akademickim UKW. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych koncertach, konkursach oraz festiwalach chóralnych.

Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. W 2004 r. był doradcą językowym Chóru Radia Berlińskiego i współpracował przy koncertach w Filharmonii Berlińskiej prowadzonych przez Sir Simona Rattle`a. Promotor 7 rozpraw doktorskich, recenzent w postępowaniach o tytuł profesora, w przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Jest Dyrektorem Programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie, odbywającego się od 2008 roku w Bydgoszczy. Członek Jury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach muzyki chóralnej. Członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. V-ce Prezes Zarządu Kujawsko Pomorskiego Ośrodka AZS, V-ce Prezes ds. Sportu ASZ UKW w Bydgoszczy.

W latach 2010-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu III Wieku przy UKW w Bydgoszczy. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora w dziedzinie: sztuki muzycznej .W 2014 r. ukończył Podyplomowe Studia MBA na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Odznaczony Brązowym (2003) i Złotym Krzyżem Zasługi (2011). Honorowy Obywatel Miasta Wągrowca – (2014), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2022), Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2023), Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2023).

Jest również członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprezesem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka AZS oraz wiceprezesem ds. sportu w AZS UKW w Bydgoszczy.

To trzynasty rektor uczelni, licząc od 1969 roku, kiedy powstała Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, protoplasta UKW.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter