Sanatorium w Smukale będzie jak nowe. Powstanie Centrum „Aktywne Starzenie Się”

Budynek sanatorium w Smukale / Fot. R.Sawicki/UMB

Mające ponad sto lat sanatorium w Smukale zostanie całkowicie odnowione. Powstaną tam m.in. specjalistyczne oddziały rehabilitacyjne, zakład opieki paliatywnej i dom dla seniorów.

Zarządcą sanatorium składającego się z kilkunastu różnych obiektów jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Obecnie kończą się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Ich koszt to 1,4 mln złotych. W Smukale planowane jest utworzenie Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej „Aktywne Starzenie Się”.

Na terenie kompleksu szpitalnego przy S. Meysnera 9 znajduje się kilkanaście obiektów budowlanych. Pochodzą z różnych okresów, najstarsze sprzed ponad 100 lat. Znajdują się różnym, najczęściej nie najlepszym, stanie technicznym np. budynek leżakowni i inne są wyłączone z użytkowania ze względu na zagrożenie zawaleniem.

Sanatorium w Smukale będzie jak nowe

Plan związany z powstaniem utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej „Aktywne Starzenie Się” zakłada, że część budynków zostanie przebudowanych, rozbudowanych i zaadaptowanych do nowych funkcji. Planuje się też wybudowanie nowych. Niezbędne będzie także zagospodarowanie terenu. Założenia projektowe kładą szczególny nacisk na zachowanie charakteru architektonicznego całego kompleksu, zarówno przebudowywanych i rozbudowywanych budynków, jak i nowo projektowanych.

Istniejące budynki zostaną zaadaptowane do nowych funkcji. Główny gmach jest wg projektu przeznaczony na potrzeby oddziału paliatywnego, zakładu opiekuńczo-leczniczego z pomieszczeniami obsługującymi oraz na centrum edukacji z pokojami gościnnymi.

Obiekt warsztatowo-administracyjny zostanie dostosowany do potrzeb administracji i archiwum, pawilon gruźliczy – projektuje się do wykorzystania jako budynek terapii zajęciowej i zespół poradni, tlenownia, chlorownia ścieków i portiernia zostaną, odpowiednio, unowocześnione lub odbudowane.

Powstaną także nowe budynki z przeznaczeniem na rehabilitację. W jednym z nich znajdzie się rehabilitacja dzienna ogólnoustrojowa, rehabilitacja neurologiczna i oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej; w drugim obiekcie – hol z recepcją, punkt przyjęć pacjentów, kawiarnia wraz z zapleczem, administracja, archiwum, dyżurka i pomieszczenia pomocnicze. Powstanie także dom seniora z 25-30 mieszkaniami, barem, świetlicą i jadalnią.

W projekcie są także parkingi, drogi, w tym drogi pożarowe, chodniki, ścieżki oraz budowa sieci podziemnych sanitarnych; sieci gazowych; elektrycznych i teletechnicznych; sieci wodociągowej z ujęcia miejskiego i własnego oraz zbiorników zapasowych dla wody pitnej, a także podziemną sieć tlenową. Projekt zakłada jak największe wykorzystanie możliwości zastosowania rozwiązań proekologicznych, takich jak panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, pompy ciepła, zielone dachy, wykorzystanie wód opadowych czy energooszczędne źródła światła i armatura ograniczająca zużycie wody. Przewiduje się także rewitalizację dawnego parku sanatorium o powierzchni około 4,5 ha.

Prace budowlane mają być sfinansowane z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Udostępnij: Facebook Twitter