Standardy zieleni w Bydgoszczy. Projekt „Bez lipy!” wchodzi w etap społecznych konsultacji

Park kieszonkowy na Kapuściskach

Dokument opisujący bydgoskie standardy postępowania z zielenią w mieście ma ponad 130 stron. Teraz został poddany społecznym konsultacjom. Na opinie, poprawki i wskazówki jest czas do 10 grudnia.

Czym są Bydgoskie Standardy Zieleni – to spis zasad i postępowań, które mają być zachowane przy utrzymaniu i projektowaniu nowych terenów zielonych. Pozwoli też lepiej chronić drzewa i inne rośliny podczas inwestycji. Do 10 grudnia br. trwa ostatni etap konsultacji społecznych.

Potem jeszcze z dokumentem zapoznają się wydziały urzędu miasta, a następnie prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Jego podpis oznacza wdrożenie Bydgoskich Standardów Zieleni. Dzięki temu Bydgoszcz jako jedno z nielicznych miast Polski będzie mogła się pochwalić wprowadzeniem standardów w tej dziedzinie.

Bydgoskie Standardy Zieleni to dokument szczegółowy. Na 133 stronach pokazano standardy projektowania, utrzymania i ochrony zieleni z opisem metod i zasad postępowania. W prace nad dokumentem zaangażowanych zostało ponad 40 osób, tworzących Zespół ds. Zieleni, w skład którego wchodzili: przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy i przedstawiciele jednostek miejskich, naukowcy i specjaliści-praktycy w zakresie zieleni, organizacje pozarządowe związane z zielenią, miastem i aktywizacją mieszkańców, mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy.

Zespół pracował nad wypracowaniem rekomendacji od maja 2021 do kwietnia 2023 roku. Podczas spotkań i dyskusji opracował materiały wyjściowe do dokumentu „Bydgoskich standardów zieleni”. Zebrany materiał został opracowany przez dr Edytę Szeryńską-Rosłon, architekt krajobrazu ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z urzędniczkami z Referatu Zieleni Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Kolejne wersje i etapy powstawania dokumentu były konsultowane z osobami tworzącymi Zespół ds. Zieleni podczas spotkań warsztatowych i zbierania uwag.

Projekt lokalnej polityki dotyczącej zieleni w Bydgoszczy został publicznie zaprezentowany na otwartym spotkaniu 25 kwietnia 2023 roku oraz opublikowany na stronie internetowej Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Wiele uwag zgłosili także mieszkańcy Bydgoszczy. Teraz czas na społeczne konsultacje, które trwają do 10 grudnia. Na stronie www.bydgoszcz.pl/zielen można zapoznać się z projektem Bydgoskich Standardów Zieleni oraz wyrazić swoją opinie lub uwagi.

Poniżej materiały do pobrania:

Udostępnij: Facebook Twitter