Szpital. im. Biziela: Centrum wsparcia dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci

Uroczyste otwarcie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Fot. Kamila Wiecińska

W bydgoskim Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Biziela otwarto w piątek (26 maja) Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, które ma zapewnić jeszcze lepszą opiekę nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem.

Podstawowym celem powołania Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka jest wypracowanie modelu skoordynowanej, kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem, obejmującej wsparcie lekarza położnika, lekarza neonatologa i położnych, prowadzenie ciąży, możliwość wykonania badań zgodnych z obowiązującymi wymogami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. A także poszerzone badania genetyczne wraz z poradą, niezbędne konsultacje specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, możliwość skorzystania z porad doradcy laktacyjnego, dietetyka, udział w szkole rodzenia on-line.

Ważnym aspektem kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną jest również koordynacja i optymalizacja współpracy z ośrodkami zewnętrznymi o najwyższym stopniu referencyjności w celu zapewnienia najwyższego standardu opieki u pacjentek obciążonych ciężką patologią ciąży lub wadami płodu wymagającymi interwencji wewnątrzmacicznej lub leczenia operacyjnego niezwłocznie po urodzeniu. Bazą nowo powstałego Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka jest Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy zaś jednostką ściśle współpracują z Centrum Klinika Neonatologii. Współpracę z Centrum zadeklarowały: Katedra Neonatologii CM UMK, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK, Katedra Chirurgii Naczyniowej CM UMK, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut   Badawczy w Warszawie.

  Do nie mniej ważnych zadań jakie stawia przed sobą Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka należy kompleksowe i skoordynowane postępowanie w ramach opieki nad pacjentką ze schorzeniami kobiecymi, zwłaszcza onkologicznymi, m.in. leczenie nowotworów narządu rodnego wykorzystujące diagnostykę genetyczną i najnowocześniejsze techniki operacyjne z użyciem systemów robotowych oraz następczą chemioterapię.

 Prowadząc działalności leczniczą Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka będzie jednocześnie rozwijało działalność naukowo-badawczą z zakresu optymalnego modelu skoordynowanej i interdyscyplinarnej nad kobietą i dzieckiem w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zapisz się na newsletter „Bydgoszcz Informuje”!

Udostępnij: Facebook Twitter