Tak piękniała Bydgoszcz przez ostatnie pięć lat. Oto miejsca i inwestycje, które zmieniły miasto

885 nowych budynków, nowe ulice i miejsca – Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistyczna pokazała, jak zmieniła się Bydgoszcz w latach 2018-2023. To szczegółowy raport m.in. o wydanych pozwoleniach na budowę. Za danymi statystycznymi kryją się projekty, które odmieniły nasze miasto.

Raport obejmuje okres od maja 2018 roku do czerwca 2023 roku. Na terenie miasta obowiązywały 162 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące 40 procent powierzchni Bydgoszczy, w opracowaniu są 33 plany, które obejmują 19 procent obszaru miasta.

Ogółem w tym czasie oddano do użytku 855 nowych budynków w mieście. Najwięcej, patrząc na zabudowę wielorodzinną, powstało ich na Osiedlu Leśnym (np. Platanowy Park), w Fordonie (np. Osiedle Akademickie) czy na osiedlu Eskulapa. Na Szwederowie zrealizowano Perłową Dolinę.

– Nastąpiło zintensyfikowanie działań na rzecz odbudowy tkanki miejskiej – podkreślała Anna Rembowicz-Dziekciowska, przedstawiając swoje opracowanie radnym.

Śródmieście 2018-2023

Niezwykle istotne są działania w Śródmieściu, bo przyciągają do centrum nowych mieszkańców co ma znaczenie dla funkcjonowania całego miasta. Przykładem takiej inwestycji może być projekt Pracowni Lines Architekci przy ul. Garbary 5 czy „Urzecze” projektu Pracowni Atelier Tektura przy ul. Królowej Jadwigi.

– Nowe inwestycje mieszkaniowe są w trakcie realizacji w obszarze ścisłego centrum Bydgoszczy – dobrym przykładem jest Nowy Port. tego rodzaju projekty powodują przeobrażenia obszarów przemysłowych, zaniedbanych i zdegradowanych nadając przestrzeni nową jakość – ocenia Anna Rembowicz-Dziekciowska – W 2011 centrum Bydgoszczy było miejscem bez funkcji, nieestetycznym, wyludniającym się. Staraliśmy się ratować historyczną tkankę miasta, która przez szereg lat niszczała – mówiła.

Budowa kompleksu Nowy Port, obecny stan alei / Mat. AWZ Deweloper

MPU wskazuje również na inwestycje, które generują dodatkowe miejsca pracy. Do nich należy rozwój terenów magazynowo-przemysłowych. Najbardziej intensywny rozwój tego typu projektów następuje na terenie Czerska Polskiego (ul. Mokra), Brdyujściu, Glinkach (ul. Dąbrowa) i oczywiście w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Na koniec roku firmy z terenu parku zatrudniać będą ok. 4 900 osób, na co złoży się działalność ok. 180 firm parkowych firm.

Centrum Logistyczne Zalando
Centrum Logistyczne Zalando / Fot. B.Witkowski / UMB

Dynamicznie rozwijają się w naszym mieście funkcje biurowe – w okresie 2018-2022 w Bydgoszczy oddano do użytku ponad 34 tysiące metrów kwadratowych powierzchni biurowych.. Dobrym przykładem takiej inwestycji jest zlokalizowany przy ul. Ogińskiego zespół zabudowy usługowej i mieszkalnej „Preludium”, jak również Arkada Business Park, biurowiec Teta na ul. Kraszewskiego oraz dawna „Drukarnia” przekształcona w Bydgoskie Centrum Finansowe.

Plac przy ul. Gdańskiej
Plac przy ul. Gdańskiej / Fot. B.Witkowski / UMB

Anna Rembowicz-Dziekciowska podaje, że sporo inwestycji dotyczyło budynków handlowo-usługowych (ponad 80 tysięcy metrów kwadratowych), pojawiły się m.in. dwa nowe hotele – Focus Hotel i Hotel rezydencja Sowa, a także wielkopowierzchniowe obiekty handlowe (Castorama, Agata Meble).

Rybi Rynek
Rybi Rynek i Rezydencja Sowa / Fot. B.Witkowski / UMB

Dla miasta niezwykle istotne są również projekty wzmacniające funkcje metropolitalne i ponadlokalne. Do tego typu projektów należy chociażby rozbudowa Sądu Okręgowego czy budowa nowej siedziby Instytutu Pamięci Narodowej oraz siedziby Archiwum Państwowego (przy ulicy Karłowicza).

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Fot. MPU

Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Fot. MPU

– Strategiczne znaczenie ma budowanie silnej marki miasta związanej z muzyką. Tu ważne jest realizowanie inwestycji w oparciu o plany urbanistyczne, które przewidywały lokalizację nowej siedziby Akademii Muzycznej na osi ul. Paderewskiego, co wzmocni dzielnicę muzyczną. Podobnie istotne dla budowy silnej marki Bydgoszczy jest rozbudowa Opery Nova. Dalej musimy zabiegać o rozbudowę Filharmonii Pomorskiej – podkreśla Anna Rembowicz-Dziekciowska.

Tak jeszcze niedawno wyglądał „wylot” ul. Paderewskiego w kierunku ul. Chodkiewicza Fot. MPU

Tak wygląda to teraz Fot. MPU

MPU podkreśla, że udało się zrealizować przez ostatnie lata wiele projektów rewitalizacyjnych w historycznej tkance miasta. – Miasto przejęło inicjatywę w sprawie Młynów Rothera, które odkupiono z prywatnych rąk. Dzięki temu powstawał wartościowy obiekt o funkcjach centrotwórczych, który teraz stanowi o ofercie miasta dla turystów, przedsiębiorców i mieszkańców. Udało się uratować historyczną tkankę miasta. Ta dbałość wiąże się z dużymi nakładami i wysiłkiem, ale ma szczególne znaczenie dla atrakcyjności Bydgoszczy – zauważyła w swoim wystąpieniu na sesji Rady Miasta Bydgoszczy dyrektor MPU.

Tak Młyny Rothera wyglądały kilka lat temu Fot. MPU

Młyny Rothera nocą
Tak obecnie prezentują się Młyny Rothera nocą / Fot. B.Witkowski / UMB

Drugi szczególnie ważny obiekt dla miasta to hala targowa, która zapomniana popadała w ruinę. Ponownie nadano jej walory użytkowe po wielu latach popadania w ruinę.

Hala targowa przed laty Fot. MPU

Otwarcie Hali Targowej
Otwarcie Hali Targowej / Fot. B.Witkowski / UMB

Inwestycja miasta w ścisłym centrum to oczywiście Teatr Kameralny. Nastąpiła tu zmiana funkcjonalna i wizerunkowa.

Teatr Kameralny
Teatr Kameralny / Fot. B. Witkowski / UMB

Podobnie stało się z budynkiem Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej. Zaniedbany i wymagający interwencji, doczekał się remontu i rozbudowy, która daje mu większe możliwości ekspozycyjne.

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego / Fot. B.Witkowski / UMB

Do tego dochodzą śródmiejskie kamienice, które staraniem prywatnych właścicieli i ADM zmieniły swój wizerunek. Podobnie jak kamieniczki i rynek w Starym Fordonie.

Konsekwentnie Bydgoszcz zwraca się ku wodzie. najlepszym tego przykładem jest konsekwentna rewitalizacja kolejnych odcinków bulwarów nad Brdą.

Tak jeszcze niedawno wyglądały bulwary w okolicy mostu Bernardyńskiego Fot. MPU

Fragment bulwarów po rewitalizacji Fot. Robert Sawicki

Przez ostatnie lata miasto wzbogaciło się o kilka obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym baseny „Piątka”, „Aqua Fordon” czy „Łabędź” na Miedzyniu, a także halę sportową przy I LO w Bydgoszczy.

Basen Aqua Fordon, Fot. R. Sawicki

Bydgoszczanie szczególnie cenią sobie tereny zielone. Zrewitalizowano parki – Witosa, na Wzgórzu Wolności i na Wzgórzu Dąbrowskiego, powstały również liczne obiekty rekreacji w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Park Ludowy im. Wincentego Witosa
Park Ludowy im. Wincentego Witosa / Fot. B.Witkowski / UMB

Najważniejsze zakończone w ostatnich latach inwestycje drogowe to budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej, remont torowiska wzdłuż Wojska Polskiego, rozbudowa ul. Grunwaldzkiej, przebudowa ulicy Smukalskiej czy rozbudowa ulicy Gdańskiej wraz z pętlą autobusową „Myślęcinek”.

Ulica Kujawska przed remontem Fot. MPU

Ulica Kujawska po zakończeniu inwestycji Fot. MPU

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter