Toruń zapłacił pełną cenę za swoje śmieci. Trwają negocjacje w sprawie nowej umowy

ZTPOK ProNatury / Fot. Mat. spółki ProNatura

– MPO Toruń pierwszy raz zapłaciło fakturę za odpady w pełni pokrywającą transport odpadów z Torunia – poinformował zastępca prezydenta Bydgoszczy, Michał Sztybel. Ciągle trwają rozmowy, które mają doprowadzić do podpisania nowej umowy na dostawę śmieci do spalarni ProNatury.

To najważniejsza aktualnie sprawa do rozstrzygnięcia między Toruniem a Bydgoszczą. O co w niej chodzi? Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych należący do bydgoskiej ProNatury odbiera i przetwarza w ciągu roku 58 tys. ton odpadów zmieszanych z Torunia. Pojęcie „odbiera” jest kluczowe w sporze o śmieci między Bydgoszczą a Toruniem. Od lat, na mocy umowy z 2009 roku, koszt transportu odpadów ze stacji przeładunkowej w Toruniu do ZTPOK, czyli spalarni w Bydgoszczy, ponosi ProNatura. To ma się zmienić.

Dlaczego? W lipcu ub. roku Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała, że rozliczenie kosztów nie może odbywać się między spółkami – toruńskim Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania a bydgoską ProNaturą. Musi to być rozliczenie między gminami, w ramach dotacji celowej, ponieważ gospodarka odpadami to zadanie własne samorządów. Z opinii RIO i opinii zleconej przez Bydgoszcz niezależnej kancelarii prawnej wynika, że w tzw. „cenie na bramie” za tonę odpadów z Torunia nie można uwzględniać kosztów transportu śmieci z tego miasta oraz utrzymania tamtejszej stacji przeładunkowej. Toruń nie zgadzał się z tą opinią i nie chciał ponosić kosztów transportu swoich śmieci. Powstał spór.

Pierwsza faktura zapłacona

Od 1 stycznia 2023 r. spółka ProNatura wystawia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania z Torunia faktury za dostarczone odpady już na zasadach komercyjnych bez preferencji dla samorządów objętych porozumieniami. To oznacza oczywiście znacznie wyższe ceny.

– MPO Toruń pierwszy raz zapłaciło fakturę za odpady w pełni pokrywającą transport odpadów z Torunia. To, że tak powinno być jest tak oczywiste jak segregacja odpadów. Cały czas spotykamy się roboczo pracując nad dokładną treścią nowego porozumienia – poinformował w tym tygodniu zastępca prezydenta Bydgoszczy, Michał Sztybel.

Równocześnie toczą się merytoryczne rozmowy pomiędzy przedstawicielami obu miast ma temat nowego porozumienia. ZTPOK proponuje, żeby w 2023 roku niekomercyjne ceny za zagospodarowanie odpadów wg umowy z gminami wynosiły 150,76 zł i 360,46 zł – w zależności od rodzaju śmieci.

Udostępnij: Facebook Twitter