UKW z nowoczesnymi urządzeniami w laboratoriach – zachęca firmy do współpracy

Wydział Mechatroniki UKW w Bydgoszczy zaprezentował możliwości aparatury, którą zakupił m.in. z funduszy z Kontraktu Terytorialnego. Tego typu maszyn w Polsce jest niewiele.

– Mamy na uczelni 19 jednostek, po niedawnej parametryzacji okazało się, że na 17 z nich posiadamy pełne uprawnienia akademickie – mówił na spotkaniu z przedsiębiorcami prof. Marek Macko, prorektor UKW ds. rozwoju i współpracy. – Trzy czwarte instytutów znajduje się na nietechnicznych wydziałach, jednak posiadamy również Wydział Mechatroniki, Wydział Inżynierii Materiałowej oraz Wydział Fizyki i Instytut Matematyki jako jednostki towarzyszące. To na tych dwóch pierwszych wydziałach koncentrują się wydarzenia związane z komercjalizacją badań naukowych i realizacją grantów oraz projektem Inkubatora Innowacyjności.

Na bydgoskiej uczelni funkcjonuje Centrum Transferu Technologii, które ma być pośrednikiem w realizacji zleceń między biznesem a uczelnią.

Uniwersytet, w oparciu środki z Kontraktu Terytorialnego, wyposażył już cztery laboratoria. W środę na spotkaniu z przedsiębiorcami „chwalił się” możliwościami aparatury i rysował perspektywy możliwej współpracy m.in. z firmami tworzącymi Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Prof. Mieczysław Cieszko z Wydziału Mechatroniki, specjalista od mechaniki materiałów porowatych, przedstawił potężne możliwości mikrotomografu, który znalazł się na wyposażeniu uczelni, a służy w dużym uproszczeniu do badania budowy wewnętrznej różnego rodzaju obiektów. W ramach Wydziału Inżynierii Materiałowej działają dwa laboratoria, opowiadał o ich możliwościach dziekan wydziału, prof. Krzysztof Moraczewski. W tych laboratoriach firmy skorzystać mogą m.in. z kalorymetru stożkowego czyli urządzenia, które bada właściwości ogniowe i dymotwórcze materiałów użytkowych np. pianek poliuretanowych, tworzyw sztucznych, elastomerów czy drewnianych materiałów konstrukcyjnych. Aparatura pozwala na kontrolę jakości wielu wyrobów. Tego typu urządzenia w naszym kraju są ciągle rzadkością. Zobaczyć można było również działanie maszyny wytrzymałościowej, która wykonuje badania ściskania, rozciągania materiałów, jak również spektrofotometr podczerwieni czy mikroskop skaningowy.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter