Unia Metropolii Polskich chce odbudowy potencjału ekonomicznego największych miast

Samorządy miast straciły miliardy złotych na zmianach legislacyjnych wprowadzonych przez poprzedni rząd. Miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich mają pomysły, jak przywrócić samorządom potencjał ekonomiczny.

– Szacuje się, że samorządy tylko w latach 2021-2023 nie otrzymały z udziałów w PIT 42 miliardów złotych (21 mld zł po uwzględnieniu rekompensat z budżetu państwa), z czego 12,1 miliarda złotych to ubytek w dochodach budżetowych największych miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich (8,2 miliarda złotych po uwzględnieniu rekompensat z budżetu państwa) – poinformowała UMP. Według jej wyliczeń Bydgoszcz utraciła 673 mln zł.

UMP przedstawia obecnie jednocześnie wiele pomysłów, których realizacja pomoże wrócić budżetom miast na właściwe tory. Jakie to propozycje?

  • UMP chce pełnej rekompensaty skutków zmian podatkowych z lat 2019-2022 wraz z wprowadzeniem mechanizmów, które zabezpieczą w przyszłości samorządy przed skutkami ewentualnych zmian podatkowych uderzających w ich dochody
  • urealnienie i stabilizacja wysokości subwencji oświatowej tj. powiązanie wysokości subwencji z wartością produktu krajowego brutto i ustalenie jej wysokości na poziomie nie mniejszym niż 3% PKB. To właśnie wydatki na oświatę są największym obciążeniem dla samorządów (w części operacyjnej). Jednocześnie od roku 2016 wzrasta w niespotykanym wcześniej tempie niedofinansowanie oświaty z części oświatowej subwencji ogólnej – luka finansowa w oświacie samorządowej rośnie o niemal 3 miliardy złotych rocznie (obecnie sięgnęła wartość 37 miliardów złotych)
  • zwiększenie udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z PIT oraz objęcie samorządów udziałem w podatku dochodowym pobieranym w formie ryczałtu
  • wprowadzenie subwencji rekompensującej samorządom lokalnym, zapłacony i nieodliczony VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji publicznych.
  • wprowadzenie dodatkowej subwencji drogowej dla miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich (obecne przekazywane z budżetu państwa środki finansowe nie pokrywają w pełni bieżących kosztów utrzymania tej kategorii dróg)

Proponowanych zmian, niekiedy bardzo szczegółowych, jest więcej. Niektóre urealniają dochody samorządów, ale nie obciążają dodatkowo budżetu państwa. Tak jest chociażby z postulatem objęcia podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, niezajętych na działalność rolniczą czy urealnienie stawek opłat skarbowych i administracyjnych. Wszystkie postulaty trafiły już do Ministerstwa Finansów.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter