Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otwiera nowe kierunki studiów magisterskich. Jest logopedia

Rejestracja na studia na UKW rozpoczyna się 8 czerwca / Fot. B.Witkowski

Logopedia i praca socjalna – to kolejne nowości przygotowane na zbliżającą się rekrutację przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Oba te kierunki będą od teraz dostępne również na studiach magisterskich.

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. Rejestracja w systemie UKW będzie możliwa już od 8 czerwca. W ofercie uczelni pojawi się w tym roku kilka nowości, w tym kierunki na Wydziale Pedagogiki. Logopedia i praca socjalna, bo o nich mowa, są obecne na UKW już od wielu lat – w formie kierunków studiów I stopnia, a teraz również – II stopnia. Co to oznacza dla kandydatów na studia?

– Studia II dają przede wszystkim więcej możliwości i uprawnień. Absolwenci z tytułem magistra mogą również kontynuować swoją karierę naukową i aplikować do Szkoły Doktorskiej. Natomiast takie swoiste usamodzielnienie się obszarów logopedii oraz pracy socjalnej, wynika przede wszystkim z niesłabnącego zainteresowania absolwentami tych kierunków na rynku pracy – wyjaśnia Prodziekan Wydziału Pedagogiki, dr Elżbieta Okońska.

Praca socjalna jest skupiona na pomocy ludziom, rozwiązywaniu złożonych problemów społecznych, a także na organizowaniu i aktywizowaniu społeczności lokalnych.  Absolwenci tego kierunku będą pracować z osobami wykluczonymi społecznie, w poradniach, ośrodkach wsparcia czy zakładach karnych. Na studiach II stopnia studenci poznają zagadnienia związane m.in. z psychologią społeczną, polityką społeczną, mediacjami czy działalnością pożytku publicznego. Studia magisterskie w zakresie pracy socjalnej mają na celu zwiększenie szans na zdobycie kwalifikacji zawodowych absolwentów różnych kierunków studiów w dziedzinie nauk społecznych i nauk o rodzinie.

Natomiast absolwenci logopedii uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej, niezbędne do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia, przygotowującymi do zawodu nauczyciela. Absolwenci logopedii znajdą pracę w poradniach, klinikach, żłobkach i przedszkolach.

Rekrutacja na te i inne kierunki rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 11 lipca. Kandydaci, którzy chcą studiować logopedię lub pracę socjalną II stopnia na studiach niestacjonarnych mają czas na rejestrację do 17 września.

Udostępnij: Facebook Twitter