Uroczyste dyplomatorium absolwentów wydziału farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy

Absolwenci analityki medycznej i kosmetologii odebrali dyplomy / Fot. Nadesłane /

Stu dziesięciu absolwentów analityki medycznej i kosmetologii otrzymało dyplomy ukończenia studiów wyższych na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Pierwsi studenci analityki medycznej rozpoczęli studia 35 lat temu w 1988 roku, a pierwsze Dyplomatorium absolwentów tego kierunku odbyło się 30 lat temu w 1993 roku. Analityka medyczna to kierunek, który przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego – bardzo pożądanego w ochronie zdrowia. Dotychczas dyplomy ukończenia studiów na bydgoskim kierunku analityka medyczna otrzymały 1644 osoby. Zdecydowana większość z nich wykonuje zawód diagnosty laboratoryjnego. Diagnosta laboratoryjny w ochronie zdrowia pełni kluczową rolę w postawieniu przez lekarza prawidłowej diagnozy. Tylko prawidłowa diagnoza może zagwarantować prawidłowe i skuteczne leczenie.

https://bydgoszczinformuje.pl/dziekan-wydzialu-farmacji-collegium-medicum-nasi-absolwenci-nie-maja-zadnego-problemu-ze-znalezieniem-dobrze-platnej-pracy/

Bydgoski Wydział Farmaceutyczny ma także długoletnią tradycję kształcenia na kierunku kosmetologia. Dotychczas dyplom ukończenia studiów na tym kierunków otrzymało 1227 osób. Wzrasta i będzie wzrastało zapotrzebowanie na piękno, a zatem będzie wzrastało zapotrzebowanie na kosmetologów. Każdego roku fundacja Perspektywy przeprowadza ranking uczelni i kierunków. Bydgoska kosmetologia, zajmuje w konkurencji z kosmetologiami ze wszystkich innych publicznych uczelni w zależności od roku albo drugie albo trzecie miejsce. O tak wysokim miejscu zadecydowało m. in. kryterium „ekonomiczne losy absolwentów” W tym kryterium  kierunki bydgoskiego Wydziału Farmaceutycznego, otrzymują najwyższe noty, co oznacza, że absolwenci tych bydgoskich kierunków bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy, nie mają problemu ze znalezieniem dobrze płatnej satysfakcjonującej pracy, lub założeniem własnej dobrze prosperującej firmy.

Uroczystość Dyplomatorium odbyła się w odnowionej Auli Collegium Medicum przy ulicy Jagiellońskiej 13 z pełnym ceremoniałem akademickim. Uczestniczyli w niej prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska i prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Beata Przyborowska, liczne grono profesorów nauczających na Wydziale Farmaceutycznym oraz wielu zaproszonych znamienitych gości.

Uroczystości przewodniczył dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski. Dziekan Wydziału w swym przemówieniu mówił o ważnej roli zawodów diagnosty laboratoryjnego oraz kosmetologa. Nawiązał też do rankingu Perspektyw, w którym, zwłaszcza kierunek kosmetologia, zajmuje wysokie miejsce: – Miejsce w rankingu Perspektyw jest określane na podstawie wielu kryteriów. Jednym z nich są „ekonomiczne losy absolwentów”. W tym kryterium nasze kierunki, otrzymują najwyższe noty. Prof. Kruszewski mówił również o wysokim poziomie badań naukowych prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym: – Badania naukowe to nasza mocna strona. Wnieśliśmy znaczący wkład w uzyskanie przez nasz Uniwersytet statusu Uczelni Badawczej. Zapracowaliśmy na ten wkład w Uczelnię Badawczą jakością prowadzonych badań naukowych, ilością i jakością publikacji, ilością zdobytych grantów. Tylko 10 polskich uczelni ma taki status. Jednym z parametrów określających jakość badań naukowych i wartość wkładu w światową naukę jest współczynnik cytowań publikacji powstających tu na naszym bydgoskim Wydziale Farmaceutycznym. Pod względem ilości cytowań w ostatnim roku dwoje naszych profesorów nauczających na kierunku analityka medyczna znalazło się w prestiżowym gronie 2 procent najczęściej cytowanych na świecie autorów. Są nimi obecni dziś z nami prof. Barbara Bojko i  prof. Piotr Cysewski.

W trakcie uroczystości absolwenci złożyli ślubowanie i odebrali dyplomy ukończenia studiów. Wyróżniający się absolwenci zostali uhonorowani nagrodami i listami gratulacyjnymi.

Zapisz się na newsletter „Bydgoszcz Informuje”!

Udostępnij: Facebook Twitter