Wybory 2023. Przewodnik dla wyborcy. 15 października – możesz głosować na wiele różnych sposobów i poza miejscem zamieszkania

Wybory parlamentarne i referendum krajowe odbędą się w niedzielę 15 października. Można głosować osobiście, korespondencyjnie, przez pełnomocnika – w swoim lub innym obwodzie głosowania. Jak to zrobić?

Wybory zbliżają się wielkimi krokami. Bydgoszcz, podobnie jak inne miasta Unii Metropolii Polskich, zachęca mieszkańców do pójścia do urn wyborczych. Warto wiedzieć, że oddać głos można nie tylko we własnym obwodzie wyborczym, są też inne możliwości głosowania – trzeba się jednak do nich przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoby, które chcą wziąć udział w wyborach, ale wiedzą, że 15 października będą przebywać w innym niż miejsce głosowania miejscu lub nie mają pewności, że będą mogły zagłosować w swoim dotychczasowym obwodzie, mogą zaopatrzyć się w zaświadczenie o prawie do głosowania. Z tym dokumentem mogą zagłosować w każdej komisji wyborczej w kraju i za granicą. Jak ten dokument „wyrobić”? Należy zgłosić się do Referatu Ewidencji Ludności przy ul. Przyrzecze (osobiście lub przez ePUAP) lub do filii UMB w Fordonie przy ul. Gierczak 6.

Należy mieć z sobą dokument tożsamości np. dowód osobisty, e-dowód lub paszport. Wypełnia się wniosek (bezpłatnie), podając swoje dane osobowe: nazwisko, imię (imiona), PESEL i oznaczając wybory, których wniosek dotyczy.

Uwaga – można to zrobić do 12 października.

Z kolei wyborca, który wie już że w dniu głosowania będzie przebywał w innym niż miejsce zameldowania miejscu może dopisać się do innego miejsca głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. W ten sam sposób można zmienić swój stały obwód głosowania. Czas na to mija również 12 października. Podobnie jak w wypadku zaświadczenia czynności te można przeprowadzić w Referacie Ewidencji Ludności lub drogą elektroniczną (platforma ePUAP).

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

Uwaga, w poniedziałek 2 października minął już termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, zamiar ten należało zgłosić do Krajowego Biura Wyborczego. Kto nie zdążył tego zrobić, a z różnych powodów osobiście nie może wziąć udziału w głosowaniu, może zagłosować przez pełnomocnika. Ale dotyczy to tylko niektórych wyborców – tych, którzy w dniu wyborów ukończą 60 lat, a także wyborców z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców Miasta Bydgoszczy składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ulicy Przyrzecze 7- 13 pok. 101 lub w Biurze Meldunkowym Nr 4 przy ulicy ppor. Emilii Gierczak 6 najpóźniej do 6 października.

Jak sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców?

Warto przed wyborami sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, gdzie zawsze znajduje się aktualna informacja o miejscu głosowania. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez profil zaufany, e-dowód lub aplikację mObywatel. O dane z CRW można też wystąpić w Urzędzie Miasta Bydgoszczy do 10 października 2023 roku, składając pismo osobiście bądź wysyłając je pocztą.

Zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy postanowił o zmianie przeniesieniu siedzib kilku lokali wyborczych. Dotyczy to komisji na terenie Osiedla Leśnego, Fordonu i Wzgórza Wolności. I tak, wyborcy którzy dotychczas głosowali w ZSO UKW przy ul. Bośniackiej swoje komisje (nr 132, 133, 135) znajdą w SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30. Komisja nr 54, znajdująca się w MDK nr 5 przy ul. Krysiewiczowej 8, zostanie przeniesiona do SP nr 66 przy ul. gen. Augusta Fieldorfa „Nila” 3. Zmiany dotyczą również komisji numer 22, 23 i 28 które mieściły się dotychczas w VII LO przy ul. 11 Listopada 4, teraz działać będą w SP nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8.

Darmowa komunikacja w dniu wyborów

Przypomnijmy, Rada Miasta Bydgoszczy zdecydowała, że w dniu wyborów parlamentarnych przejazdy bydgoską komunikacją miejską będą darmowe – wszystko po to, by maksymalnie ułatwić mieszkańcom dotarcie do lokali wyborczych.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter