Wybory samorządowe 2024. Jak, gdzie i kiedy będziemy głosować?

Przygotowania do wyborów / Fot. B.Witkowski / UMB

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Kończy się czas zgłoszeń do pracy w komisjach wyborczych.

Choć wybory samorządowe odbędą się za ponad miesiąc, to zespół ds. wyborów pracuje już pełną parą, przygotowując zaplecze techniczne i informatyczne do głosowania. Wybory odbędą się w niedzielę 7 kwietnia, głosować będzie można od godziny 7.00 do godziny 21.00. W Bydgoszczy głos oddamy w ponad 200 obwodowych komisjach wyborczych. Wybierać będziemy jednocześnie prezydenta Bydgoszczy, radnych Rady Miasta Bydgoszczy i przedstawicieli do Sejmiku-Kujawsko-Pomorskiego.

Mniej radnych w Radzie Miasta Bydgoszczy

Tym razem do Rady Miasta Bydgoszczy wybierzemy nie 31 jak dotychczas, a 28 przedstawicieli. Ma to związek z zarządzeniem wojewody kujawsko-pomorskiego „w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostki organu terytorialnego”. Decyzja ta jest pokłosiem zmian w liczbie ludności miasta.

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy, którzy w dniu wyborów ukończą 60 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można złożyć:

 • Referat Ewidencji Ludności
  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy
  ul. Przyrzecze 7- 13 pok. 101
 • Biuro Meldunkowe Nr 4
  ul. Ppor. Emilii Gierczak 6

Zamiar taki należy zgłosić do 29 marca.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach samorządowych

Zamiar głosowania korespondencyjnego (korespondencyjnie można głosować wyłącznie w kraju) zgłasza się do komisarza wyborczego do dnia 25 marca (delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy,
budynek A Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 3, pokój 12, tel. (052) 323-18-26. Prawo do głosowania korespondencyjnego mają m.in. osoby, które ukończyły 60 lat lub posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak wpisać się do stałego obwodu głosowania?

Sprawy o wpisanie do stałego obwodu głosowania są załatwiane wyłącznie w Wydziale Spraw Obywatelskich UMB przy ul. Przyrzecze 7-13. pok. 101. Wniosek można złożyć również poprzez platformę ePUAP. Kto może wpisać się do stałego obwodu głosowania? Może to zrobić osoba, która:

 • mieszka na stałe w Bydgoszczy, a nie jest zameldowany tu na pobyt stały
 • przebywa na stałe w Bydgoszczy, ale nigdzie nie zamieszkuje (jest bezdomna)
 • mieszka na stałe w Bydgoszczy, ale pod innym adresem niż jest zameldowana na pobyt stały

Praca w obwodowej komisji wyborczej

Komitety wyborcze kończą powoli przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów do pracy w komisjach wyborczych. Do pracy w OKW można zgłosić się również bezpośrednio do ratusza. Druki przyjmuje urzędnik wyborczy pełniący dyżur w Zespole ds. Wyborów Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9, bud. C (parter). Należy mieć jednak na uwadze, że zgłoszenia bezpośrednie będą traktowane jako uzupełniające – gdy komitety wyborcze nie „dostarczą” odpowiedniej liczby kandydatów do pracy w komisjach, otwierana będzie pula zgłoszeń bezpośrednich.

Ile można zarobić pracując przy wyborach? Dieta wynosi odpowiednio:

 • przewodniczący OKW – 900 zł
 • zastępca przewodniczącego OKW – 800 zł
 • członek OKW – 700 zł

Warto zdać sobie sprawę z tego, że wykonywanie zadań członka obwodowej komisji wyborczej nie polega jedynie na przeprowadzeniu wyborów i przeliczeniu głosów. Konieczny jest udział w szkoleniach, wcześniejsza pomoc w stemplowaniu dokumentów czy udział w odbiorze kart do głosowania. Łącznie to kilka dni pracy.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter