Wybory samorządowe – jak i gdzie zagłosować, by oddany głos się liczył?

Przygotowania do wyborów / Fot. B. Witkowski / UMB

7 kwietnia 2024 odbędą się wybory samorządowe. Wybierać będziemy prezydenta Bydgoszczy, przedstawicieli do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz reprezentantów w Radzie Miasta Bydgoszczy. Wszystkich na okres 5 lat.

Głosować będzie można od godziny 7.00 do godziny 21.00. Po tej godzinie głos w wyborach będą mogli oddać jedynie ci, którzy już znajdują się w lokalu wyborczym. Za głos ważny zostanie uznany taki, w którym obok nazwiska kandydata w kratce do głosowania przetną się dwie linie. Brak przecinających się linii, niezaznaczenie żadnego z kandydatów lub zaznaczenie więcej niż jednego z kandydatów oznaczać będzie oddanie głosu nieważnego. Ewentualne dopiski czy rysunki sporządzone na karcie do głosowania nie mają wpływu na ważność głosu, o ile nie znajdą się w kratce obok nazwiska kandydata.

W przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych w wyborach samorządowych głos oddać można wyłącznie w miejscu stałego zameldowania. Oznacza to, że nie można zaopatrzyć się w zaświadczenie o prawie do głosowania i zagłosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej.

Żeby komisja wydała wyborcy trzy karty do głosowania – do rady miasta, sejmiku i na prezydenta (w miastach na prawach powiatu takich jak Bydgoszcz nie głosuje się na Radę Powiatu), trzeba okazać dowód tożsamości. Może być to dowód osobisty, paszport czy dokument w wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel.

Druga tura – kiedy jest możliwa

W sytuacji, gdy żaden kandydat w wyborach prezydenckich nie uzyska w pierwszej turze ponad 50 procent poparcia, zarządzona zostanie druga tura głosowania – zaplanowano ją na 21 kwietnia. Zasady głosowania w drugiej turze są takie same jak w pierwszej, wyborca otrzyma jednak tylko jedna kartę z dwoma nazwiskami kandydatów do wyboru, którzy w pierwszej turze dostali najwięcej głosów.

Darmowa komunikacja

Uwaga – 7 kwietnia, w dniu wyborów samorządowych komunikacja miejska będzie darmowa. Taką decyzję podjęła Rada Miasta Bydgoszczy. Darmowa komunikacja miejska w dniu wyborów samorządowych to jeden z pomysłów profrekwencyjnych. Przypomnijmy, podczas październikowych wyborów parlamentarnych głosowało ponad 191 tysięcy mieszkańców Bydgoszczy, co oznacza, że swój głos oddało aż 77,5 procent uprawnionych.

– Pójdźmy jak najliczniej do urn 7 kwietnia, aby wybrać osoby, od których będzie zależeć jakość naszego codziennego życia. To one będą dla Was pracować przez kolejne pięć lat i decydować, o tym m.in. jak będą wydawane nasze wspólne pieniądze, czy będą wykorzystywane fundusze unijne i inne zewnętrzne środki potrzebne do rozwoju naszego miasta, czy będzie można wygodnie dojechać do pracy, jaką dzieci będą miały zapewnioną opiekę przedszkolną, jakie wydarzenia kulturalne będą odbywały się w naszym mieście, jaka będzie edukacja dzieci, jakie działania będą podejmowane w ochronie zdrowia, jakim powietrzem będziemy oddychać każdego dnia – apeluje Związek Miast Polskich, który przygotował profrekwencyjną kampanię do wyborów samorządowych.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter