Wymiana starych kopciuchów – są pieniądze w programie dotacyjnym „Ciepłe Mieszkanie”

8,5 miliona złotych czeka na mieszkańców, którzy chcą wymienić swoje piece na paliwa stałe. Czasu na „podniesienie” tych pieniędzy jest coraz mniej.

Od maja 2023 roku można uzyskać dofinansowanie do wymiany ogrzewania starych kotłów węglowych (i kotłów na inne paliwa stałe np. drewno) w ramach Programu Priorytetowego „Cieple Mieszkanie”. O dofinansowanie w ramach tego programu mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej (niestety wykluczeni są z niego najemcy). Na ten cel bydgoski ratusz pozyskał pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zabezpieczono 8,5 miliona złotych, pieniądze czekają i… niewiele osób po nie sięga. Program „Ciepłe Mieszkanie” jest trzecim programem, z którego można pozyskać w Bydgoszczy środki finansowe na wymianę kopciuchów. Do czasu jego uruchomienia mieszkańcy korzystali z programu dotacji miejskiej (dofinansowanie do 5 tysięcy złotych dla odbiorcy indywidualnego i do 8 tysięcy złotych, gdy w budynku wielorodzinnym wszyscy właściciele pozbędą się kopciuchów) oraz Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, skierowanego do właściciel domów jednorodzinnych.

W „Ciepłym Mieszkaniu” najwięcej zyskać mogą najmniej zarabiający, bo do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 37,5 tysiąca złotych na jeden lokal mieszkalny. To najwyższy poziom dofinansowania. Podwyższony poziom dofinansowania zakłada wsparcie na poziomie do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 25 tysięcy złotych na lokal mieszkalny. Najniższy, podstawowy poziom dofinansowania zakłada wsparcie do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (nie więcej niż 15 tysięcy złotych na lokal).

Co ważne, obecnie możliwe jest połączenie dofinansowania w ramach „Ciepłego Mieszkania” (zabudowa wielorodzinna) lub „Czystego Powietrza” (zabudowa jednorodzinna) z dotacją z miejskiego programu wymiany pieców węglowych.

– Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje zakaz eksploatacji kotłów grzewczych pozaklasowych (poniżej 3 klasy), tzw. kopciuchów oraz ogrzewaczy pomieszczeń niespełniających wymagań ekoprojektu (np. kominków, pieców kaflowych). Dodatkowo należy pamiętać, że w budynkach/lokalach, w których istnieje możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, obowiązuje zakaz instalowania nowych kotłów na paliwa stałe. Wyjątek stanowią kominki, które można eksploatować jeżeli nie stanowią podstawowego źródła ciepła oraz które spełniają wymagania ekoprojektu – informuje Aleksandra Kowalska, zastępczyni dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska bydgoskiego ratusza.

Więcej informacji na temat wymiany pieców z pomocą dotacji można znaleźć tutaj.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter