Zabytkowy budynek III LO przejdzie remont konserwatorski. Szkoła na Okolu ma bogatą historię

Gmach III LO w Bydgoszczy / Fot.UMB

Zabytkowy gmach III Liceum Ogólnokształcącego będzie remontowany pod nadzorem konserwatora. Szkoła ma bogatą historię, była szkołą ludową. To w jej murach narodził się pomysł Muzeum Kanału Bydgoskiego.

W pierwszym etapie przygotowana zostanie kompleksowa dokumentacja projektowa. Wstępnie zakłada się zlecenie prac konserwatorskich elewacji budynku III LO przy ul. Nowogrodzkiej. Inwestycja obejmuje również wymianę pokrycia dachowego zabytkowego gmachu wraz z wymianą stolarki okiennej. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg z wyborem wykonawcy projektu. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na jesień. Wykonawca na realizację tego przedsięwzięcia będzie miał kilka miesięcy. W tegorocznym budżecie na rozpoczęcie robót zarezerwowane jest 2 mln zł. Środki na inwestycje pozyskano z funduszy zewnętrznych. Zmiany zajdą również w przestrzeni wokół szkoły. Planowana jest m.in. budowa bieżni i siłowni. Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ.

– W ciągu ostatniej dekady wyremontowaliśmy szereg miejskich obiektów związanych z historią miasta m.in. Młyny Rothera czy gmach Muzeum Okręgowego. Cieszę się, że do tego grona dołącza budynek III LO. To wyjątkowa szkoła, której cała społeczność – nauczyciele, uczniowie, rodzice w sposób szczególny zaangażowali się w ochronę oraz promocje dziedzictwa Kanału Bydgoskiego. W strukturach szkoły przez wiele lat działało Muzeum Kanału Bydgoskiego. Myślę że konserwatorski remont tej placówki z pewnością będzie zachęcał do dalszej troski o nasze historyczne dziedzictwo – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. 

Szkoła nad Kanałem Bydgoskim

Budynek szkoły III LO przy ul. Nowogrodzkiej 3 znajduje się na osiedlu Okole, w sąsiedztwie starego odcinka Kanału Bydgoskiego, przekształconego w planty nad Kanałem Bydgoskim. Został wzniesiony w 1879 roku jako gminna szkoła ludowa na Okolu (Gemeinde-schule Schleusenau). W latach 90. XIX wieku, budynek został rozbudowany do pełnienia roli szkoły podwójnej (Doppel Volksschule) – złożonej z dwóch oddzielnych szkół, jednej dla dziewcząt i drugiej dla chłopców. Szkoły te miały charakter wielowyznaniowy, w których językiem wykładowym był niemiecki. W roku szkolnym 1926/1927 nastąpiło nadanie placówce imienia Adama Mickiewicza. Siedziba Muzeum Kanału Bydgoskiego, mieszcząca się obecnie przy ul. Staroszkolnej 10, prędzej znajdowała się w budynku na dziedzińcu III LO – 29 września 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie muzeum w wyremontowanym pomieszczeniu na terenie szkoły. Nowa siedziba muzeum wraz z Centrum Edukacyjno – Społecznym została uroczyście otwarta 19 czerwca 2021 roku, szczegóły TUTAJ.

III LO. Piękna karta historii


Budynek dzisiejszej szkoły średniej, został rozbudowany w 1897 roku przez Johannesa Schwarze – radcę budowlanego. W 1898 roku podwójna Szkoła Ludowa powitała pierwszych uczniów. Podział szkoły na dwie oddzielne części, odzwierciedlony był w architekturze budynku, który zarówno na stronie frontowej jak i tylnej, posiadał po parze ryzalitów, w których umieszczone zostały wejścia do obu szkół. Każda z nich posiadała odrębne pomieszczenia lekcyjne, zaś częścią wspólną była tylko aula położona na II piętrze.

Piękna, historyzująca bryła budynku z czerwonej cegły, po rozbudowie mogła przyjąć olbrzymią liczbę uczniów. Lata trzydzieste poza zmianą organizacyjną przyniosły również elektryfikację szkoły. W trakcie II wojny światowej gmach szkolny zagarnięto na siedzibę wojsk hitlerowskich i pomieszczenia dla jeńców wojennych. Sprzęt szkolny i pomoce naukowe zostały zniszczone. Poza kilkoma ocalałymi kronikami szkolnymi, zniszczono i zagubiono dokumenty. Budynek szkoły znacznie zdewastowano.

Po wojnie zorganizowanie edukacji powierzono Ksaweremu Jędryczce, 26 lutego 1945 roku, dzięki któremu już 19 marca można było otworzyć Szkołę Podstawową nr 15 im. Adama Mickiewicza. Do szkoły miały uczęszczać dzieci z okolicznych dzielnic – Okola, Miedzynia i Wilczaka. 14 października 1947 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego przemianowało Szkołę Podstawową na V Państwową Szkołę Stopnia Licealnego i Podstawowego. Była to tzw. jedenastolatka. Rok 1950 przyniósł kolejną zmianę nazewnictwa. Szkoła została przemianowana na IV Państwową Szkołę Stopnia Licealnego i Podstawowego. W roku szkolnym 1950/1951 odbyła się pierwsza w historii szkoły matura. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w 1954 roku, kiedy przemianowano ją na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące nr 2, z dyrektorem Adamem Zalewskim, który bardzo zasłużył się dla tej placówki, pracującym w niej do 1984 roku.

Ostatecznie na przełomie lat 1961/1962 szkoła została przemianowana na III Liceum Ogólnokształcące. Historia szkoły nie szła w zapomnienie i w kwietniu 1978 roku otwarto szkolną Izbę Pamięci Narodowej, która posiadała dział tradycji szkoły. Przy coraz nowocześniejszej szkole powstało z inicjatywy Sebastiana Malinowskiego, Muzeum Kanału Bydgoskiego. III LO im. Adama Mickiewicza od lat szczyci się niemalże 100% zdawalnością egzaminów. Język angielski nauczany jest międzywydziałowo, w nowoczesny sposób, na 8 poziomach zaawansowania. Uczniowie szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w olimpiadach i konkursach.  

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter