Centrum Koordynowanej Opieki Długoterminowej. To będzie miejsce dla seniorów

W Bydgoszczy powstanie Centrum Koordynowanej Opieki Długoterminowej. To miejsce, w którym seniorzy, osoby starsze i schorowane, a także ich rodziny znajdą opiekę i wsparcie.

Nowoczesne centrum koordynowanej opieki długoterminowej zajmować się będzie profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta oraz jego rodziny. Centrum dodatkowo będzie wykorzystywać nowoczesne formy terapii tj.: hortiterapii, animaloterapii, dietoterapii sprawdzone w funkcjonującym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Smukalskiej. 

– W trosce o mieszkanki i mieszkańców Bydgoszczy, którzy wymagają opieki długoterminowej, podjąłem decyzję o poszerzeniu zakresu działalności Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Powstanie Centrum Koordynowanej Opieki Długoterminowej, dzięki czemu zwiększy się liczba miejsc i form pomocy. Chcemy wesprzeć i otoczyć opieką osoby starsze i chore oraz ich rodziny – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Na terenie centrum znajdą się dwa ogrody zimowe oraz ogród zewnętrzny, w ramach których odbywać się będą zajęcia kulturalne (koncerty, kino letnie) oraz zajęcia sportowo-gimnastyczne w postaci Tai Chi (jedyna forma gimnastyki seniorów z medycznie udowodnionym wpływem na poprawę akcji serca i funkcji motorycznych, zapobiegająca upadkom seniorów i ich powikłaniom). Zajęcia mają dodatkowo integrować lokalną społeczność senioralną z pacjentami. W Centrum KOD znajdzie się ok. 100 łóżek.

Dodatkowo w centrum ma zostać uruchomiony program (w ramach projektów unijnych) dostarczania posiłków seniorom do domów „MEAL ON WHEEL” oraz wsparcia zdrowym cateringiem dostosowanym do leczonych chorób.

– Najważniejszą kwestią w opiece koordynowanej fakt, że pacjent i jego rodzina nie są pozostawieni sami sobie. Koordynacja i różne formy świadczonej opieki (czy to domowa czy w szpitalu) pozwolą na bieżące monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, szybką reakcję w sytuacji jego pogorszenia oraz wprowadzenie adekwatnych do jego potrzeb świadczeń medycznych —wyjaśnia dr Elżbieta Włodarczyk, dyrektorka Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bydgoszczy.

W ramach Centrum powstanie zintegrowana i koordynowana opieka długoterminowa świadcząca usługi medyczne w ramach:

1. Opieki całodobowej z dywersyfikacją oddziałów, w tym dla pacjentów:

– wentylowanych mechanicznie;

– w stanach wegetatywnych;

– z chorobami neurozwyrodnieniowymi (choroby otępienne, Parkinsonizm);

– stanach poudarowych i z wielochorobowością.

2. Opieki dziennej

3. Długoterminowej opieki domowej

4. AOS – ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnia geriatryczna oraz poradnia rehabilitacyjna)

Udostępnij: Facebook Twitter