Dobry Start 2024 dla uczniów. Trwa nabór wniosków do programu

Od lipca można składać wnioski o świadczenie „300+”. Wypłaty z programu Dobry Start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dobry Start to ogólnopolski program wspierający uczniów i ich rodziców. Zakłada wypłatę świadczenia w kwocie 300 złotych na pomoc w zakupie szkolnej wyprawki. Co ważne, świadczenie skierowane jest do wszystkich uczniów w określonym w ustawie wieku. Pod uwagę przy jego przyznawaniu nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Dobry Start 2024. Kto może złożyć wniosek?

O świadczenie Dobry Start mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzoną rodzinne domy dziecka, jeśli są opiekunami osób uczących się (z wyłączeniem nauki w szkołach wyższych). W praktyce wypłata przysługuje każdemu uczącemu się dziecku w wieku do lat 20 lub do lat 24 (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością). Dobry Start nie przysługuje dzieciom uczącym się w klasach zerowych ani studentom. Przy rozpatrywaniu wniosku pod uwagę brany jest wiek rocznikowy ucznia. Oznacza to, że w przypadku gdy uczeń ukończy 20 r. ż. przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku, wciąż ma prawo do wypłaty 300+. Pełnoletni uczniowie mogą samodzielnie wnioskować o wypłatę świadczenia, jeśli nie pozostają na utrzymaniu rodziców lub są w trakcie usamodzielniania po wyjściu z pieczy zastępczej.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie Dobry Start przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Można je składać wyłącznie drogą elektroniczną. Do wypełnienia wniosku nie potrzeba nawet laptopa. Wystarczy telefon komórkowy z aplikacją mZUS. O Dobry Start można wnioskować również poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS. Nabór wniosków ruszył 1 lipca i potrwa do 30 listopada.

Kiedy można spodziewać się wypłaty świadczenia? Złożenie wniosku do końca wakacji gwarantuje wypłatę pieniędzy nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, wsparcie trafi do rodziny w przeciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Wypłata świadczenia Dobry Start odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Zapisz się do naszego newslettera!

Udostępnij: Facebook Twitter