Dodatek węglowy i dopłaty do ogrzewania. Miasto czeka na pieniądze do wypłat

Miasto ciągle przyjmuje wnioski na wypłatę dodatku węglowego. Według danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Bydgoszczy znajduje się 10 tysięcy gospodarstw, które mogą skorzystać z dofinansowania.

Problem jednak w tym, że aby samorząd mógł wypłacić dodatki, najpierw musi dostać pieniądze z budżetu państwa. A tych, póki co, nie ma. Tymczasem tylko do piątku (16 września), do Urzędu Miasta Bydgoszczy wpłynęło 8347 wniosków o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tysięcy złotych na gospodarstwo domowe. 29 sierpnia miasto złożyło wniosek do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zabezpieczenie pieniędzy na ten cel w kwocie 30 milionów złotych. Do dziś nie wpłynęła ani złotówka na ten cel.

Dopłaty do pelletu, gazu, drewna i oleju opałowego

17 września prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Oznacza to, że o dopłatę do ogrzewania mogą starać się również osoby, które w swoim gospodarstwie domowym do ogrzewania wykorzystują pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy czy gaz. Ale i oni muszą jeszcze poczekać.

Ile wynosi wysokość dodatków na ogrzewanie?

Kwota dodatku do ogrzewania zależna jest od rodzaju paliwa wykorzystywanego w gospodarstwie domowym. Tam gdzie do ogrzewania używa się pelletu drzewnego (lub innego rodzaju biomasy) można liczyć na dodatek w wysokości 3 tysięcy złotych. Wniosek na 2 tysiące złotych dodatku mogą złożyć ci, którzy ogrzewają się olejem opałowym. Drewno kawałkowe wykorzystywane do ogrzewania „zasługuje” na 1 tysiąc złotych dodatku, a gaz LPG – na 500 złotych.

Wzory wniosków – gdzie je pobrać?

Najprościej złożyć wniosek drogą elektroniczną, wykorzystując do tego platformę ePUAP. Warto przygotować sobie wcześniej zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To w CEEB znajduje się informacja o głównym źródle ogrzewania. Przy czym jeśli w danym gospodarstwie wykorzystywanych jest kilka źródeł ciepła (na przykład węgiel i drewno kawałkowe) wniosek można złożyć tylko na jedno źródło ciepła, wskazane w CEEB jako główne. Wnioski można składać również osobiście – w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65. Należy to jednak robić na odpowiednich drukach, dostępnych tutaj https://www.bydgoszcz.pl/swiadczenia/wnioski-do-pobrania/

Ale uwaga – wniosków o dopłaty do ogrzewania nie można składać na dotychczasowym druku przeznaczonym dla dodatku węglowego. Dlaczego?

– Nie ma jeszcze rozporządzenia do podpisanej ustawy. To właśnie w rozporządzeniu opublikowany będzie odpowiedni wzór wniosku i to na nim będą przyjmowane wnioski. Być może nastąpi to jeszcze w tym tygodniu – mówi Róża Lewandowska, dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy. – Wnioski o dodatek węglowy ciągle są przyjmowane.

Aktualizacja 21 września:

20 września pojawiło się rozporządzenie w rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Oznacza to, że wnioski o dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domy pelletem drzewnym, gazem skroplonym LPG, drewnem kawałkowym lub paliwem opałowym również można składać w ratuszu (do 30 listopada tego roku).

Dodatek dla pomagających uchodźcom

Samorząd ma problem nie tylko z dodatkiem węglowym. Są również kłopoty z finansowaniem dodatku dla tych, którzy przyjęli pod swój dach wojennych uchodźców z Ukrainy (to 40 złotych za każdy dzień takiej opieki). Miasto do tej pory wypłaciło ponad 20,6 miliona złotych na ten cel. Obecnie 1 112 osób czeka na wypłaty, które miasto mogłoby zrealizować, gdyby posiadało fundusze od rządu na ten cel. Na wypłaty świadczeń dla uchodźców potrzeba jeszcze 7,6 miliona złotych.

Udostępnij: Facebook Twitter