Jak będzie wyglądała okolica Kanału Bydgoskiego? Jest firma, która opracuje koncepcję

Miasto wyłoniło firmę, która zajmie się opracowaniem koncepcji zagospodarowania przestrzeni w okolicy Starego i części Nowego Kanału Bydgoskiego aż do granic administracyjnych miasta.

Wyłoniono wykonawcę koncepcji zagospodarowania okolic Kanału Bydgoskiego – za zadanie odpowiedzialna będzie Firma Projektowo-Handlowa Architekt z Kcyni. Na wywiązanie się z zadania będzie miała 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Bydgoszczanie będą mieli wpływ na ostateczny charakter koncepcji, przewidziano spotkania konsultacyjne, w których wykonawca będzie uczestniczył.

Inwestycje dla wszystkich grup wiekowych

Choć czasu na wykonanie pracy wydaje się sporo, to zakres obowiązków projektantów jest ogromny. Będą musieli zaprojektować układ komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej (w tym ścieżki rowerowe, uwzględniając chociażby przebieg tras rowerowych EuroVelo 2 i EuroVelo 9 na terenie województwa). Zobowiązani będą również do przedstawienia propozycji układu stref rekreacyjno-sportowych, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup wiekowych użytkowników. Chodzi o takie umiejscowienie np. siłowni, ścieżek zdrowia, boisk, urządzeń do kalisteniki, placów zabaw, wież widokowych i innych elementów, by były dostępne dla wszystkich.

Wykonawca koncepcji zaproponuje również zmiany w układzie roślinności: przede wszystkim drzew, jak i innych elementów roślinnych, ze wskazaniem kierunku ich uporządkowania, zabezpieczenia i odtworzenia, a także w kierunku ich przekształcenia pod kątem zwiększenia atrakcyjności oraz dostosowania do lokalnych warunków siedliskowych. Musi przy tym uwzględnić realizowane i zaplanowane inwestycje w tym miejscu, zaproponować oświetlenie terenu, rozmieszczenie elementów małej architektury i wiele innych.

10 milionów na zagospodarowanie brzegów kanału

Zamawiana koncepcja ułatwi przygotowanie inwestycji, które obejmą m.in. stworzenie spójnej drogi rowerowej, wprowadzenie punktów gastronomicznych czy miejsc do organizacji imprez plenerowych – informował Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy. – Łącznie na wszystkie zadania związane z zagospodarowaniem brzegów Kanału Bydgoskiego przeznaczamy obecnie około 10 mln zł. W ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami mieszkańców, radami osiedli i instytucjami działającymi w sąsiedztwie Kanału postawiliśmy sobie za cel kompleksową rewitalizację tej części miasta. Za nami już szereg inwestycji związanych np. z budową nowej siedziby Muzeum Kanału Bydgoskiego, nasadzeniami, terenami rekreacyjnymi czy modernizacją boiska „Gwiazdy”. Budujemy kolejne odcinki ścieżek pieszo-rowerowych przygotowujemy się do budowy placu zabaw. Chcemy jednak by efekt pozwolił na stworzenie przestrzeni, która będzie jedną z bydgoskich wizytówek.

Miasto oczekuje, że „do ręki” dostanie materiał, który umożliwi zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji. Zapłaci za koncepcję niecałe 100 tysięcy złotych.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter